• Tartalom

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

2019.01.01.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (4) bekezdésében, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

Egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtása;
általános szabályok

1. §1 (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala feladat- és hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi hatósági ügyekben – a nemzetközi szabadalmi ügyek kivételével – a beadványok (a továbbiakban: iparjogvédelmi beadvány) elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által e célra rendszeresített elektronikus űrlap (a továbbiakban: elektronikus űrlap) használatával nyújthatók be.

(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes személyre szabott ügyintézési felületen és közvetlenül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül biztosítja.

(3)2 Az elektronikus űrlap díjtalanul érhető el.

1/A. §3

2. §4

Az iparjogvédelmi beadvány elektronikus úton való benyújtása elektronikus aláírással

3. §5

Az iparjogvédelmi beadvány elektronikus úton való benyújtása a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatás használatával6

4. §7

Az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadvány kellékei

5. §8 Az e rendeletben meghatározott eltérésekkel az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadványnak tartalmaznia kell az egyes iparjogvédelmi beadványokra az egyes iparjogvédelmi törvényekben, valamint a részletes alaki szabályokról szóló jogszabályokban meghatározott kellékeket, és annak ki kell elégítenie az egyes iparjogvédelmi beadványokkal szemben a hivatkozott jogszabályokban támasztott követelményeket.

6. §9 Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus űrlaphoz kizárólag az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eürkr.) 1. mellékletében meghatározott, kötelezően elfogadandó formátumú, valamint az Eürkr. 17. § (2) bekezdése alapján közzétett formátumú mellékletek csatolhatók.

7. §10

8. §11

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően – elektronikus úton – benyújtott iparjogvédelmi beadványokra kell alkalmazni.

(2)12

9/A. §13

Melléklet a 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelethez14

2

Az 1. § (3) bekezdése a 220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. §-t megelőző alcím a 272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § a 220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § a 220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 7. §-t a 220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 8. §-t a 220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 66. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A mellékletet a 220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére