• Tartalom

148/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Hollókői Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2013.09.05.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Hollókői Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. §1 A Hollókői Tájvédelmi Körzet kiterjedése 149,6 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 1. melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja Hollókő község és környékének sajátos természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 148/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez2

Hollókő
Belterület
1–5; 6/2; 7; 10; 12–25; 27–32; 37–39; 40/1; 41–48; 49/1; 50–52; 54–62; 63/1–4; 64–69; 75-78; 82–84; 85/1; 197/2, 7; 320–324; 325/1, 2; 326–329; 330/2; 331–333; 334/1, 2; 335–339; 341–351; 354; 355; 358; 359/1, 2; 360–366; 369–371; 373/1, 2; 374; 375; 380–384; 386–398; 399/2; 400–414; 415/1–3; 416–418; 425–438; 443–447; 449–459; 460/1, 2; 461–463; 501–532; 533/1, 2; 534–700; 702–706; 708–713; 715–726; 727/1, 2; 728–750; 751/1, 2; 752–811; 813–886; 888/1, 2; 889–900; 901/1, 2; 902–978; 980–982; 983/1, 2; 984/1, 2, 3; 985/1, 2, 3; 986/1, 2, 3; 987/1, 2, 3; 988/1, 2, 3; 989/1, 2, 3; 990–995; 996–1182; 1183/1, 2; 1184–1187.
Külterület
03; 04; 09; 010; 057/1; 057/8–10; 058; 061–066; 067/1, 3, 4; 068/1, 2.
1

A 2. § a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

Az 1. melléklet a 73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére