• Tartalom

150/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A tájvédelmi körzetek létesítéséről szóló 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelet 1. § (1) bekezdése által védetté nyilvánított Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet kiterjedése 7425 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a terület természeti és tájképi adottságainak, a vulkáni tevékenység következtében kialakult felszínformáknak, valamint az erdők és gyepek természetes növény- és állatvilágának megőrzése, a területen található kultúrtörténeti értékek megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 150/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Alsótold
07/1, 07/2, 07/3, 07/6, 07/8, 07/10, 07/11, 08, 09, 010, 011/2, 011/5, 011/6, 011/7, 011/8, 012/1, 012/3, 012/4, 012/5, 012/6, 013, 014, 015, 016, 017, 018/2, 018/4, 018/6, 018/7, 018/8, 018/9, 018/10, 018/11, 019/1, 019/2, 019/3, 019/4, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026/1, 026/3, 027, 028, 029, 030, 031/5, 031/23, 031/24, 031/25, 031/27, 031/28, 031/29, 031/30, 031/31, 031/32, 031/33, 032, 033, 034/2, 035, 036, 037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 037/7, 038, 045, 046, 048/1, 048/3, 048/4, 048/5, 053/1, 053/2, 054
Buják
014, 016, 017/1, 017/2, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026/3, 026/4, 026/5, 026/6, 026/7, 026/8, 028, 029, 030, 046/7, 046/9, 046/18, 046/20, 046/21, 046/22, 046/23, 046/24
Cserhátszentiván
073, 074, 083/1, 083/2, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 097, 098, 099, 0100/3, 0100/4, 0100/5, 0100/6, 0100/7, 0100/8, 0100/9, 0100/10, 0100/11, 0100/12, 0104
Ecseg
02, 03, 09, 023/4, 024, 025/3, 026/1, 026/3, 026/4, 027/5, 028, 029/1, 029/2, 030, 031, 032, 034, 035, 036, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 039, 040, 041, 042, 043/2, 044, 045/1, 049/2, 050, 051, 052, 053, 054/3, 054/4, 054/5, 054/6, 054/7, 055/2, 055/3, 055/4, 056, 057/2, 057/19, 057/22, 057/23, 057/25, 057/27, 057/28, 057/29, 066/1, 067, 0178/14
Felsőtold
02/3, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 05, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/6, 06/7, 06/9, 06/10, 09, 012, 013, 014, 015, 016/9, 017/1, 017/3, 017/4, 019, 020/9, 020/12, 020/13, 020/14, 020/15, 020/16, 025/3, 025/4, 025/5, 025/6, 025/7, 025/8, 025/9, 025/10, 025/11, 029, 031/12, 031/13, 031/14, 0102/2, 0104/1, 0104/2, 0104/4, 0104/5, 0107, 0108/2, 0108/4, 0108/5, 0108/6, 0108/7, 0108/8, 0108/9, 0108/10, 0108/11, 0109/1, 0109/2, 0110/1, 0110/2, 0111/29
Garáb
01, 02, 03, 05/1, 05/2, 05/3, 07, 08, 09, 010/1, 010/2, 011/1, 011/2, 012, 013/2, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/7, 013/8, 013/9, 013/10, 014/1, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022/1, 022/2, 022/3, 023, 024, 025, 026, 027, 028/1, 028/2, 029, 030, 031/1, 031/2, 032, 034, 035/2, 035/3, 035/4, 035/5, 035/6, 035/8, 035/10, 035/11, 036, 037/1, 037/2, 038, 040, 041, 042, 043/1, 043/2, 043/3, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056/2, 056/3, 056/4, 060, 061/3, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069/1, 069/2, 070, 071/1, 071/2, 072/1, 072/2, 073, 074/1, 074/2, 075/1, 075/3, 075/4, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085/1, 085/2, 085/3, 085/4, 085/5, 086, 087/1, 087/2, 087/3, 088, 089, 090, 093, 094, 095, 097/1, 097/2, 098, 099, 0100
Kisbárkány
034/1, 034/2, 034/3, 034/4, 034/5, 035, 036, 037, 038/3, 038/4, 038/8, 038/9, 038/11, 038/12, 038/14, 038/15, 038/16, 038/17, 038/18, 038/19, 038/20, 038/21, 038/22, 038/23, 038/24, 038/25, 038/26, 038/27, 038/28, 038/29, 038/30, 038/31, 038/32, 038/33, 039, 040/2, 040/3, 040/4, 040/5, 040/7, 040/8, 042/3, 042/4, 043, 045
Kozárd
08/9, 08/10, 08/11, 09, 010, 011/2, 012, 014/1, 014/2, 015, 017, 019, 033/2, 033/3, 034/2, 034/3, 034/4, 034/5, 036, 038, 040/1, 040/2, 041, 042/9, 042/10, 042/11, 043, 044, 045, 046, 047, 049/6, 049/8, 049/9, 050/1, 050/3, 064, 065, 066, 067, 069/1, 069/2, 082, 083, 084, 086, 087, 089
Márkháza
023, 024/3, 024/5, 024/6, 024/7, 024/8, 024/10, 024/11, 024/12, 024/13, 024/16, 024/17, 024/18, 024/19, 024/20, 024/21, 024/22, 024/23, 024/24, 024/25, 024/26, 024/27, 024/28, 024/29, 034/2, 034/3, 034/4, 036, 037/2, 037/4, 037/5, 037/7, 037/8, 037/9, 037/10, 037/11, 037/12, 037/13, 037/14, 037/15, 037/16, 037/17, 037/18, 038, 039, 040, 041, 042
Mátraszőlős
011/3, 011/4, 011/5, 011/6, 011/7, 011/8, 011/9, 012, 013, 014, 015/1, 015/4, 015/5, 016, 017/1, 017/3, 017/4, 017/5, 017/7, 017/8, 017/9, 017/10, 017/11, 017/13, 017/15, 017/16, 017/17, 017/18, 017/20, 017/21, 018, 019/2, 019/3, 019/4, 019/5, 019/6, 020, 021, 022/1, 022/2, 025, 026/1, 026/2, 026/3, 026/4, 027, 028, 029, 030/2, 035, 036, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8, 037/9, 037/11, 037/12, 037/13, 037/14, 037/15, 037/16, 037/17, 037/18, 037/19, 037/20, 037/21, 037/22, 037/23, 037/24, 037/25, 037/26, 038, 039, 040, 041/3, 041/4, 041/5, 041/6, 041/7, 041/8, 041/9, 041/10, 041/11, 041/13, 041/15, 041/16, 041/17, 041/18, 041/19, 041/20, 041/22, 041/24, 041/25, 041/26, 041/28, 041/29, 041/30, 041/31, 044, 050, 055, 057, 058/1, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5, 058/6, 058/7, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 071, 072, 073/1, 073/2, 073/3, 073/4, 074/1, 074/2, 075, 076, 077/1, 077/3, 077/4, 078, 079/1, 079/2, 080/1, 080/2, 081/1, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 081/13, 081/14, 081/15, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091/2, 091/3, 091/4, 092, 093, 094, 095, 097/1, 097/2, 098, 099/1, 099/2, 099/3, 099/5, 099/6, 099/7, 099/8, 099/10, 099/11, 099/12, 099/13, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107/1, 0107/2, 0107/3, 0107/4, 0107/5, 0107/6, 0108, 0109, 0110, 0112/2, 0112/4, 0112/5, 0112/6, 0112/8, 0112/9, 0112/10, 0112/11, 0112/12, 0112/13, 0112/14, 0112/15, 0112/16, 0112/17, 0112/18, 0112/19, 0112/20, 0112/21, 0112/22, 0112/23, 0114/1, 0114/3, 0114/4, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 0115
Nagybárkány
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 015, 016, 017/1, 017/3, 017/5, 017/6, 017/8, 017/9, 017/10, 017/11, 017/12, 017/13, 017/14, 017/15, 017/16, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024/1, 024/2, 025, 026, 027, 028, 028, 066/1, 066/2, 066/3, 066/4, 066/5, 066/6, 066/7, 066/9, 066/10, 066/17, 066/18
Nagylóc
082, 083, 084/1, 084/3, 084/4, 084/5, 084/6, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 094, 095, 098, 0104, 0105, 0106, 0107, 0125/1, 0125/2, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130/1, 0130/2, 0130/3, 0130/4, 0130/5, 0130/7, 0130/8
Pásztó
015, 0209/2, 0209/3, 0209/4, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216/2, 0216/4, 0216/5, 0216/11, 0217, 0227/1, 0228/2, 0228/3, 0228/4, 0228/5, 0228/7, 0228/8, 0228/10, 0228/11, 0228/12, 0228/13, 0228/14, 0228/15, 0228/16, 0228/17, 0228/18, 0229, 0230/1
Sámsonháza
042, 043, 044, 056, 057, 059, 060, 061, 064, 075/1, 075/2, 075/3, 075/4, 075/5, 075/6, 075/7, 075/8, 075/9, 075/10, 079/8, 079/30, 079/34
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 150/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Buják
046/22 hrsz-ból 6,8 ha (046/22h)
Cserhátszentiván
089 hrsz-ból 1,8 ha (az 5TI erdőrészlet területén fekvő rész), 090
Ecseg
031 hrsz-ból 104 ha (a 9A, 9B, 9C, 9H, 9I, 9J, 9TN erdőrészletek), 035, 036, 039, 050 hrsz-ból 127 ha (a 7A, 8A, 8B, 8C, 8E, 8F, 8TI erdőrészletek területén fekvő rész), 025/3 hrsz-ból 1,2 ha (a 025/3b alrészlet területéből a 10A erdőrészlet területén fekvő rész), 026/3 hrsz-ból 65,7 ha (a 026/3b alrészlet területéből a 10A erdőrészlet területén fekvő rész és a 10TI, 11B, 11C, 11H erdőrészletek), 037/4
Garáb
026 hrsz-ból 9,9 ha (a 14B erdőrészlet), 022/1 hrsz-ból 18,2 ha (a 9F erdőrészlet)
Kozárd
045 hrsz-ból 7,1 ha (az 1E erdőrészlet területén fekvő rész), 046 hrsz-ból 0,8 ha (az 1E erdőrészlet területén fekvő rész és az 1BA erdőrészlet), 049/6 hrsz-ból 15,8 ha (a 2BA erdőrészlet területén fekvő rész és a 2B erdőrészlet)
Mátraszőlős
020 hrsz-ból 32,6 ha (a 11A, 11C erdőrészletek), 059 hrsz-ból 6,3 ha (a 20E erdőrészlet),
072 hrsz-ból 8,1 ha (a 21B és 21C erdőrészletek területéből az E695977-N291448, E696117-N291421, E696220-N291352, E-696295-N291310, E696333- N291266, E696447-N291201, E696486-N291158, E696598-N291117 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól délre fekvő rész)
073/2 hrsz-ból 1,1 ha (073/2a), 074/2 hrsz-ból 40,8 ha (a 19D, 19G erdőrészletek), 077/3 hrsz-ból 1,8 ha (a 2G erdőrészlet területén fekvő rész és a 14TI1, 14TI2 erdőrészletek), 079/1 hrsz-ból 10,7 ha (a 2A erdőrészlet), 079/2 hrsz-ból 14,2 ha (a 2G erdőrészlet területén fekvő rész és a 2BA, 2H erdőrészletek)
Nagybárkány
017/14 hrsz-ból 12,5 ha (a 6B, 9A erdőrészletek)
Sámsonháza
060 hrsz-ból 2,4 ha (060d)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére