• Tartalom

2007. évi CLI. törvény

2007. évi CLI. törvény

a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2008.06.19.

1–4. §2

5–6. §3

7. §4

8–10. §5

11–13. §6

14–17. §7

18–19. §8

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 14–16. §-a és 22. §-ának (4) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3)9

(4)10

21. § (1) A Jst.-nek a törvény 1–4. §-ával, 7. §-ával, 11–13. §-ával és 23. §-ával megállapított rendelkezéseit a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)11 A Pp.-nek és a Be.-nek e törvény 14. §-ával és 15. §-ával megállapított rendelkezéseit a 2008. január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni, valamint azokban a 2008. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben, melyekben a költségkedvezmény vagy pártfogó ügyvédi képviselet biztosítására vonatkozó igény ezen időpontot követően merült fel.

22. §12

23. §13

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. december 6. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 50. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–4. §-t a 20. § (3) bekezdése, az 1. §-t megelőző alcímet a 20. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 5–6. §-t a 20. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 7. §-t a 20. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 8–10. §-t a 20. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 11–13. §-t a 20. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 14–17. §-t és a 14. §-t megelőző alcímet a 20. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 18–19. §-t a 20. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 20. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

10

A 20. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

11

A 21. § (2) bekezdése a 2008: XXX. törvény 61. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 63. § (9) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 19-én folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

12

A 22. §-t a 20. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 23. §-t a 20. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére