• Tartalom

154/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal 69/1963. számú OTvH határozatával védetté nyilvánított Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület kiterjedése 25,6 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Pannonhalma 2, 1158/1, 1158/2.

3. § A védettség indoka és célja a Pannonhalmi Főmonostort övező park, valamint a Várhegyen elterülő erdőterület természeti és tájképi értékeinek megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő–Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.1

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1

A 11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet 2. §-a alapján a Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére