• Tartalom

2007. évi CLVI. törvény

2007. évi CLVI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról1

2012.01.01.

1–21. §2

22. § (1) Ez a törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

(6) A Tny. 39. §-a – e törvénnyel megállapított – (2) bekezdésének rendelkezéseit a mezőgazdasági őstermelő 2007. december 31-ét követően szerzett szolgálati idejének megállapítása során kell alkalmazni.

(7) Az özvegy a Tny. – e törvénnyel megállapított – 47. §-a (3) bekezdésének a) pontja, illetve 53. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 2008. január 1-jétől özvegyi nyugdíjra akkor is jogosult, ha az özvegyi nyugdíj megállapításához, illetve feléledéséhez szükséges feltételek 1993. március 1-je és 2007. december 31-e között, a házastárs halálától, illetve az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított tíz éven túl, de tizenöt éven belül következtek be, feltéve, hogy az özvegyi nyugdíjra a kérelem elbírálásakor is jogosult.

(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az özvegyi nyugdíj megállapításánál ki kell számítani azt az özvegyi nyugdíjat, amely az özvegyet az özvegyi nyugdíj megállapításához szükséges feltételek bekövetkezése időpontjában megillette volna, majd ezt az összeget az időközben végrehajtott nyugdíjemelések összegével növelni kell.

(9) A (7) bekezdés szerinti özvegyet a nyugdíjemelés és a tizenharmadik havi nyugdíj megállapítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha 2007. évben is részesült volna nyugellátásban.

23. §7

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. december 13. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–21. §-t e törvény 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2008. január 3. napjával.

3

A 22. § (2) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

4

A 22. § (3) bekezdését a 2011: CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 22. § (4) bekezdését a 2011: CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 22. § (5) bekezdését a 2011: CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 23. §-t e törvény 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2008. január 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére