• Tartalom

156/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Szelidi-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2014.09.09.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1976. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Szelidi-tó természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. §1 A Szelidi-tó természetvédelmi terület kiterjedése 408,2142 hektár, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Szelidi-tó és környezete jellegzetes tájképének, valamint a terület különleges élővilágának megőrzése, a régészeti szempontból jelentős, településtörténeti emlékekben gazdag Várdomb megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 156/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez2

A Szelidi-tó természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Dunapataj
010 hrsz-ból 4,6823 hektár (az E649713.95-N143561.18, E649733.66-N143569.15 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól keletre fekvő rész), 018/6, 019, 020/2, 020/4, 020/5, 021, 022, 023/2, 0189, 0193, 0194, 0196, 0197, 0198, 0199, 0201/16, 0201/17, 0201/18, 0201/19, 0201/2, 0201/3, 0201/4, 0201/5, 0201/6, 0201/7, 0202, 0203 hrsz-ból 0,8383 hektár (az E652009.46-N143368.26, E652020.11-N143368.91 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól északra fekvő rész), 0204/1, 0204/2, 0205, 0206/1, 4453/29, 4453/33, 4453/34, 4453/35, 4453/36, 4454/2, 4456, 4458/5
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
1

A 2. § a 6/2014. (IX. 1.) FM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a 6/2014. (IX. 1.) FM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére