• Tartalom

157/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Szomolyai-kaptárkövek természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 855/1960. számú határozatával védetté nyilvánított Szomolyai-kaptárkövek természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § (1) A Szomolyai-kaptárkövek természetvédelmi terület a Szomolya 0140 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám 0140b alrészletén és 0140a alrészletének 8C erdőrészletén fekszik, kiterjedése 4,6 ha.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő 0140a alrészletű ingatlan területe az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősül.

3. § A védettség indoka és célja a Siroktól Sályig húzódó övben elhelyezkedő kúpos formájú, kultúrtörténeti jelentőséggel is bíró riolittufa sziklaalakzatok – az ún. kaptárkövek –, valamint természeti környezetük megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére