• Tartalom

158/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Velencei-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 165/1958. számú határozatával védetté nyilvánított Velencei-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Velencei-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület kiterjedése 420 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a területen található vízi növénytársulások megőrzése, a védett növény- és állatfajok – különös tekintettel a területen fészkelő vízimadarakra –, illetve élőhelyük megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 158/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Velencei-tavi madárrezervátum természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Pákozd
096/1 hrsz-ból 68 ha (096/1a alrészlet területéből az E612669-N207472, E613632-N207020, E613643- N206870, E613656-N206681 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól dél-nyugatra fekvő rész),
096/1 hrsz-ból 31,5 ha (096/1p alrészlet területéből az E613632-N207020, E613643-N206870, E613656- N206681, E613691-N206171, E613716-N205678 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól nyugatra fekvő rész),
096/1 hrsz-ból 5,9 ha (096/1v, 096/1x, 096/1z),
0103 hrsz-ból 285,8 ha (0103a, 0103b, 0103c, 0103d), 0103 hrsz-ból 21,5 ha (0103f alrészlet területéből az E613716-N205678, E613725-N205456, E613360- N205387, E613089-N205338, E612996-N205325, E612959- N205320, E612941-N205317, E612922- N205312 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól észak-nyugatra fekvő rész),
0103 hrsz-ból 3 ha (0103h alrészlet területéből az E613360-N205387, E613089-N205338, E612996- N205325 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól északra fekvő rész),
0103 hrsz-ból 4,3 ha (0103l alrészlet területéből az E612959-N205320, E612941-N205317, E612922- N205312, E612395-N205194, E612315-N205205, 612251-N205228, E611854-N205321 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott határvonaltól északra fekvő rész)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére