• Tartalom

165/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

2008.01.02.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1986. (VIII. 21.) OKTH számú rendelkezésével létesített Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzet kiterjedése 5318,5 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az I. számú melléklet, fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Nagy-Kopasz vulkanikus szigethegy és a Bodrogzug jellegzetes tájszerkezetének és tájképi adottságainak, az itt található élőhelyek természetes növény- és állatvilágának megőrzése, valamint a védett madarak háborítatlan fészkelő- és táplálkozóhelyének, vonulásának biztosítása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

1. számú melléklet a 165/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Bodrogkeresztúr
010, 011, 012, 013 hrsz-ból 15,6 ha (013a, 013b, 013c), 014, 015, 016, 017/1, 017/2, 018, 019, 020, 022, 023, 024 hrsz-ból 49,9 ha (024a, 024b, 024c), 025, 026, 027 hrsz-ból 52 ha (027a, 027b, 027c, 027d, 027f), 028, 029 hrsz-ból 88,6 ha (029a, 029b, 029c, 029d, 029f, 029g), 039/1 hrsz-ból 6,6 ha (039/1a, 039/1b), 039/10, 039/11, 039/12, 039/13, 039/14, 039/15, 039/16, 039/17, 039/18, 039/19, 039/2, 039/20, 039/21, 039/22, 039/23, 039/3, 039/4, 039/5, 039/6, 039/7, 039/8, 039/9, 078 hrsz-ból 26,5 ha (078a, 078b), 079, 080, 081, 082, 0105, 021, 03, 030, 031 hrsz-ból 12,2 ha (031/1a, 031/1b, 031/1c, 031/1d, 031/1f), 031/2, 032, 033/1, 033/2, 033/3, 033/4, 033/5, 034 hrsz-ból 18,7 ha (034a, 034b), 035, 036/1, 036/2, 037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 038/1, 038/10, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16, 038/17, 038/2, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 04, 040 hrsz-ból 7,7 ha (040a, 040b, 040c), 041 hrsz-ból 68,9 ha (041a, 041b, 041c, 041d, 041f, 041g, 041h, 041j), 042, 043, 044, 045/1, 045/2, 045/3, 045/4, 046 hrsz-ból 19,8 ha (046a, 046b, 046c, 046d), 047, 048/1 hrsz-ból 5,6 ha (048/1a, 048/1b, 048/1c), 048/10 hrsz-ból 0,6 ha (048/10a, 048/10b, 048/10c), 048/11 hrsz-ból 0,2 ha (048/11a, 048/11b, 048/11c), 048/12 hrsz-ból 0,2 ha (048/12a, 048/12b, 048/12c), 048/13 hrsz-ból 0,2 ha (048/13a, 048/13b, 048/13c), 048/14 hrsz-ból 0,2 ha (048/14a, 048/14b, 048/14c), 048/15 hrsz-ból 0,2 ha (048/15a, 048/15b, 048/15c), 048/16 hrsz-ból 0,2 ha (048/16a, 048/16b, 048/16c), 048/17 hrsz-ból 0,2 ha (048/17a, 048/17b, 048/17c), 048/18 hrsz-ból 0,2 ha (048/18a, 048/18b, 048/18c), 048/19 hrsz-ból 0,9 ha (048/19a, 048/19b, 048/19c), 048/2, 048/20 hrsz-ból 1,1 ha (048/20a, 048/20b, 048/20c), 048/21, 048/22, 048/23, 048/24, 048/25, 048/26, 048/27, 048/28, 048/29, 048/3 hrsz-ból 1,4 ha (048/3a, 048/3b, 048/3c), 048/30, 048/31, 048/32, 048/33, 048/34, 048/35, 048/36, 048/37, 048/38, 048/39, 048/4 hrsz-ból 1,4 ha (048/4a, 048/4b, 048/4c), 048/40, 048/41, 048/42, 048/43, 048/44, 048/45, 048/46, 048/47, 048/48, 048/49, 048/5 hrsz-ból 1,7 ha (048/5a, 048/5b, 048/5c), 048/50, 048/51, 048/52, 048/53, 048/54, 048/55, 048/56, 048/57, 048/58, 048/59, 048/6 hrsz-ból 1,1 ha (048/6a, 048/6b, 048/6c), 048/60, 048/61 hrsz-ból 3,5 ha (048/61a, 048/61b, 048/61c), 048/7 hrsz-ból 1,1 ha (048/7a, 048/7b, 048/7c), 048/8 hrsz-ból 1,1 ha (048/8a, 048/8b, 048/8c), 048/9 hrsz-ból 1,1 ha (048/9a, 048/9b, 048/9c), 049, 05, 050/1 hrsz-ból 1,1 ha (050/1a, 050/1b), 050/10 hrsz-ból 0,4 ha (050/10a, 050/10b), 050/11 hrsz-ból 0,4 ha (050/11a, 050/11b), 050/12 hrsz-ból 0,4 ha (050/12a, 050/12b), 050/13 hrsz-ból 0,4 ha (050/13a, 050/13b), 050/14 hrsz-ból 0,4 ha (050/14a, 050/14b), 050/15 hrsz-ból 0,4 ha (050/15a, 050/15b), 050/16 hrsz-ból 0,4 ha (050/16a, 050/16b), 050/17 hrsz-ból 0,4 ha (050/17a, 050/17b), 050/18 hrsz-ból 0,5 ha (050/18a, 050/18b), 050/19 hrsz-ból 0,5 ha (050/19a, 050/19b), 050/2, 050/20 hrsz-ból 0,5 ha (050/20a, 050/20b), 050/21, 050/22, 050/23, 050/24, 050/25, 050/26, 050/27, 050/28, 050/29, 050/3 hrsz-ból 0,7 ha (050/3a, 050/3b), 050/30, 050/31, 050/32, 050/33, 050/34, 050/35, 050/36, 050/37, 050/38, 050/39, 050/4 hrsz-ból 0,3 ha (050/4a, 050/4b), 050/40, 050/41, 050/42, 050/43, 050/44, 050/5 hrsz-ból 0,3 ha (050/5a, 050/5b), 050/6 hrsz-ból 0,4 ha (050/6a, 050/6b), 050/7 hrsz-ból 0,4 ha (050/7a, 050/7b), 050/8 hrsz-ból 0,4 ha (050/8a, 050/8b), 050/9 hrsz-ból 0,4 ha (050/9a, 050/9b), 051 hrsz-ból 10,3 ha (051a, 051b), 052, 053/1, 053/10, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/15, 053/16, 053/2, 053/3, 053/4 hrsz-ból 13,2 ha (053/4a, 053/4b, 053/4c), 053/5, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 054 hrsz-ból 23,8 ha (054a, 054b, 054c, 054d), 055 hrsz-ból 11,5 ha (055a, 055b, 055c, 055d, 055f, 055g), 056, 057 hrsz-ból 34,5 ha (057a, 057b, 057c, 057d, 057f), 058, 059, 06, 060, 061, 062, 063 hrsz-ból 56,5 ha (063a, 063b, 063c, 063d, 063f), 064/1 hrsz-ból 6,3 ha (064/1a, 064/1b, 064/1c), 064/2 hrsz-ból 7,6 ha (064/2a, 064/2b), 065, 066, 067 hrsz-ból 65,9 ha (067a, 067b, 067c), 068, 069, 07, 070 hrsz-ból 39,2 ha (070a, 070b, 070c), 071 hrsz-ból 97,3 ha (071a, 071b, 071c, 071d, 071f), 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078 hrsz-ból 26,5 ha (078a, 078b) 08 hrsz-ból 8,4 ha (08a, 08b, 08c), 083, 084/10, 084/11, 084/12, 084/13, 084/14, 084/15, 084/16, 084/17, 084/18, 084/19, 084/2, 084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/29, 084/3, 084/30, 084/31, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/4, 084/40, 084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/5, 084/50, 084/51, 084/52, 084/53, 084/54, 084/55, 084/56, 084/57, 084/6, 084/7, 084/8, 084/9, 085, 086, 087, 088 hrsz-ból 2,7 ha (088a, 088b), 089, 09, 090, 091, 092, 093 hrsz-ból 47,1 ha (093a, 093b, 093c, 093d, 093f, 093g), 094, 095, 096 hrsz-ból 20,6 ha (096a, 096b, 096c, 096d, 096f), 097, 098, 2001/1, 2001/2 hrsz-ból 0,3 ha (2001/2a, 2001/2b), 2005, 2006, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2007/4, 2009/1, 2009/2, 2010/6, 2011/1, 2011/2, 2012 hrsz-ból 0,3 ha (2012a, 2012b, 2012c, 2012d), 2014 hrsz-ból 0,1 ha (2014a, 2014b), 2015 hrsz-ból 0,3 ha (2015a, 2015b), 2016 hrsz-ból 0,2 ha (2016a, 2016b, 2016c), 2017 hrsz-ból 0,2 ha (2017a, 2017b), 2018 hrsz-ból 0,3 ha (2018a, 2018b), 2020 hrsz-ból 0,5 ha (2020a, 2020b, 2020c), 2021/1, 2021/2 hrsz-ból 0,2 ha (2021/2a, 2021/2b), 2021/3, 2021/4, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2022/4, 2024/2, 2024/4, 2024/5, 2024/6, 2024/7, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/2, 2030/1, 2030/2, 2031/1 hrsz-ból 0,4 ha (2031/1a, 2031/1b, 2031/1c), 2031 hrsz-ból 0,4 ha (2031/2a, 2031/2b)
Bodrogkisfalud
0100, 0101/10 hrsz-ból 1,3 ha (0101/10a, 0101/10b, 0101/10c), 0101/11 hrsz-ból 0,9 ha (0101/11a, 0101/11b, 0101/11c), 0101/12, 0101/13 hrsz-ból 1,1 ha (0101/13a, 0101/13b, 0101/13c), 0101/14 hrsz-ból 0,7 ha (0101/14a, 0101/14b), 0101/15, 0101/16, 0101/17, 0101/18, 0101/19 hrsz-ból 0,4 ha (0101/19a, 0101/19b), 0101/2 hrsz-ból 2,5 ha (0101/2a, 0101/2b), 0101/20 hrsz-ból 0,5 ha (0101/20a, 0101/20b), 0101/21 hrsz-ból 0,5 ha (0101/21a, 0101/21b), 0101/22 hrsz-ból 0,5 ha (0101/22a, 0101/22b), 0101/23 hrsz-ból 0,5 ha (0101/23a, 0101/23b), 0101/24 hrsz-ból 0,5 ha (0101/24a, 0101/24b), 0101/25 hrsz-ból 1,4 ha (0101/25a, 0101/25b), 0101/26 hrsz-ból 0,4 ha (0101/26a, 0101/26b), 0101/27 hrsz-ból 0,5 ha (0101/27a, 0101/27b), 0101/28 hrsz-ból 0,5 ha (0101/28a, 0101/28b), 0101/29 hrsz-ból 0,5 ha (0101/29a, 0101/29b), 0101/3, 0101/30 hrsz-ból 1,9 ha (0101/30a, 0101/30b), 0101/31 hrsz-ból 1,5 ha (0101/31a, 0101/31b), 0101/32 hrsz-ból 0,5 ha (0101/32a, 0101/32b), 0101/33 hrsz-ból 0,7 ha (0101/33a, 0101/33b), 0101/34, 0101/35, 0101/36 hrsz-ból 3,2 ha (0101/36a, 0101/36b), 0101/37 hrsz-ból 0,6 ha (0101/37a, 0101/37b), 0101/38, 0101/39, 0101/4, 0101/40, 0101/41 hrsz-ból 3,2 ha (0101/41a, 0101/41b), 0101/42, 0101/43, 0101/44, 0101/45, 0101/46, 0101/47, 0101/48, 0101/49, 0101/5, 0101/50 hrsz-ból 0,6 ha (0101/50a, 0101/50b, 0101/50c), 0101/51 hrsz-ból 0,6 ha (0101/51a, 0101/51b), 0101/52 hrsz-ból 0,5 ha (0101/52a, 0101/52b), 0101/53 hrsz-ból 0,5 ha (0101/53a, 0101/53b), 0101/54, 0101/55, 0101/56, 0101/57 hrsz-ból 16,1 ha (0101/57a, 0101/57b, 0101/57c, 0101/57d, 0101/57f), 0101/6, 0101/7, 0101/8, 0101/9 hrsz-ból 0,8 ha (0101/9a, 0101/9b), 0102, 0103, 0104/1, 0104/2, 0105/2, 0109/2, 0110/2, 0111/10 hrsz-ból 9,7 ha (0111/10a, 0111/10b), 0111/2, 0111/6 hrsz-ból 52,1 ha (0111/6a, 0111/6b, 0111/6c, 0111/6d, 0111/6f, 0111/6g, 0111/6h), 0112, 0113/10, 0113/11 hrsz-ból 10,5 ha (0113/11a, 0113/11b), 0113/2 hrsz-ból 4,1 ha (0113/2a, 0113/2b, 0113/2c), 0113/3, 0113/4, 0113/5, 0113/6, 0113/7, 0113/8, 0113/9, 0114, 0115/1 hrsz-ból 78,3 ha (0115/1a, 0115/1b, 0115/1c, 0115/1d), 0115/2, 0115/3, 0115/4, 0115/5, 0115/6, 0116, 0117, 0118 hrsz-ból 64,1 ha (0118a, 0118b, 0118c, 0118d), 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 089/105, 089/106, 090/3, 090/4, 090/6, 091/2 hrsz-ból 12,4 ha (091/2a, 091/2b, 091/2c, 091/2d, 091/2f), 092/1 hrsz-ból 19,2 ha (092/1a, 092/1b, 092/1c, 092/1d), 092/10, 092/11 hrsz-ból 1,9 ha (092/11a, 092/11b), 092/12 hrsz-ból 1,4 ha (092/12a, 092/12b, 092/12c), 092/13 hrsz-ból 2,1 ha (092/13a, 092/13b, 092/13c), 092/14 hrsz-ból 1,4 ha (092/14a, 092/14b), 092/15, 092/2, 092/3, 092/4, 092/5, 092/6, 092/7, 092/8, 092/9, 093/2, 093/3, 093/4, 093/6, 094, 095, 096/1, 096/2 hrsz-ból 0,7 ha (096/2a, 096/2b), 096/3 hrsz-ból 1,1 ha (096/3a, 096/3b), 097, 098/10, 098/11, 098/12, 098/13 hrsz-ból 1,7 ha (098/13a, 098/13b), 098/14, 098/15 hrsz-ból 0,5 ha (098/15a, 098/15b), 098/16 hrsz-ból 1,1 ha (098/16a, 098/16b), 098/17 hrsz-ból 0,9 ha (098/17a, 098/17b), 098/18 hrsz-ból 0,7 ha (098/18a, 098/18b), 098/19 hrsz-ból 0,7 ha (098/19a, 098/19b), 098/2, 098/20 hrsz-ból 0,8 ha (098/20a, 098/20b), 098/21 hrsz-ból 1,3 ha (098/21a, 098/21b), 098/22 hrsz-ból 0,5 ha (098/22a, 098/22b), 098/23, 098/24, 098/25, 098/26, 098/27, 098/3, 098/4, 098/5, 098/6, 098/7, 098/8, 098/9, 099/1 hrsz-ból 36,3 ha (099/1a, 099/1b, 099/1c, 099/1d), 099/10, 099/11, 099/12, 099/13, 099/14, 099/15, 099/16, 099/17, 099/18, 099/19, 099/2, 099/20, 099/21, 099/22, 099/23, 099/24, 099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29 hrsz-ból 0,8 ha (099/29a, 099/29b, 099/29c), 099/3, 099/30 hrsz-ból 0,5 ha (099/30a, 099/30b, 099/30c), 099/31 hrsz-ból 0,6 ha (099/31a, 099/31b, 099/31c), 099/32 hrsz-ból 0,5 ha (099/32a, 099/32b, 099/32c), 099/33 hrsz-ból 0,8 ha (099/33a, 099/33b, 099/33c), 099/34 hrsz-ból 0,7 ha (099/34a, 099/34b, 099/34c), 099/35 hrsz-ból 0,7 ha (099/35a, 099/35b, 099/35c), 099/36, 099/37, 099/38, 099/39, 099/4, 099/40, 099/41 hrsz-ból 0,6 ha (099/41a, 099/41b), 099/42, 099/43, 099/44, 099/45, 099/46, 099/47, 099/48, 099/49, 099/5, 099/50, 099/51, 099/52, 099/53, 099/54, 099/55, 099/56, 099/57, 099/58, 099/59, 099/6, 099/60, 099/61, 099/62 hrsz-ból 2,1 ha (099/62a, 099/62b, 099/62c), 099/63, 099/64, 099/65, 099/66, 099/67 hrsz-ból 1,7 ha (099/67a, 099/67b), 099/68, 099/69, 099/7, 099/70, 099/71, 099/72, 099/73, 099/8, 099/9
Olaszliszka
016/1, 016/2, 017, 018, 019 hrsz-ból 94,2 ha (019a, 019b, 019c, 019d, 019f, 019g, 019h, 019j, 019k, 019l, 019m, 019n), 020, 021 hrsz-ból 47,9 ha (021a, 021b, 021c, 021d), 022, 023, 024 hrsz-ból 179,5 ha (024a, 024b, 024c, 024d), 027, 041, 042, 043, 044 hrsz-ból 163,9 ha (044a, 044b, 044c, 044d, 044f, 044g, 044h, 044j, 044k, 044l, 044m, 044n, 044p, 044r, 044s, 044t), 045, 046 hrsz-ból 124,9 ha (046a, 046b, 046c, 046d, 046f, 046g, 046h, 046j, 046k, 046l, 046m, 046n, 046p, 046r, 046s, 046t, 046v, 046x, 046y), 047, 054 hrsz-ból 37,7 ha (054a, 054b, 054c, 054d, 054f, 054g, 054h, 054j, 054k), 057/1, 057/2, 058/10, 058/11, 058/13, 058/14, 058/16, 058/17, 058/18, 058/19, 058/20, 058/21, 058/22, 058/23, 058/24, 058/25, 058/26 hrsz-ból 8,2 ha (058/26a, 058/26b, 058/26c), 058/27, 058/28 hrsz-ból 1,2 ha (058/28a, 058/28b), 058/29, 058/30, 058/6, 058/7, 058/8, 058/9, 059, 060, 061, 062, 063
Szegi
036/1 hrsz-ból 23 ha (036/1a, 036/1b), 036/2 hrsz-ból 6 ha (036/2a, 036/2b), 037, 038, 039, 040/2, 040/5, 041/1 hrsz-ból 21,5 ha (041/1a, 041/1b, 041/1c, 041/1d), 042/10, 042/100, 042/101, 042/102, 042/103, 042/104, 042/11, 042/12, 042/13, 042/14, 042/15, 042/16, 042/17, 042/18, 042/19, 042/2, 042/20, 042/21, 042/22, 042/23, 042/24, 042/25, 042/26 hrsz-ból 1,7 ha (042/26a, 042/26b, 042/26c), 042/27 hrsz-ból 0,8 ha (042/27a, 042/27b), 042/28 hrsz-ból 0,9 ha (042/28a, 042/28b), 042/29 hrsz-ból 0,5 ha (042/29a, 042/29b), 042/3, 042/30 hrsz-ból 0,8 ha (042/30a, 042/30b), 042/31, 042/32 hrsz-ból 0,6 ha (042/32a, 042/32b), 042/33 hrsz-ból 1,1 ha (042/33a, 042/33b, 042/33c), 042/34, 042/35, 042/36, 042/37, 042/38, 042/39, 042/4, 042/40, 042/41, 042/42, 042/43, 042/44, 042/45, 042/46, 042/47, 042/48, 042/49, 042/5, 042/50, 042/51, 042/52, 042/53, 042/54, 042/55, 042/56, 042/57, 042/58, 042/59, 042/6, 042/60, 042/61, 042/62, 042/63, 042/64, 042/65, 042/66, 042/67, 042/68, 042/69, 042/7, 042/70, 042/71, 042/72, 042/73, 042/74, 042/75, 042/76, 042/77, 042/78, 042/79, 042/8, 042/80, 042/81, 042/82, 042/83, 042/84, 042/85, 042/86, 042/87, 042/88, 042/89, 042/9, 042/90, 042/91, 042/92, 042/93, 042/94, 042/95, 042/96, 042/97, 042/98, 042/99, 043/1, 044/1, 044/2, 045, 046/1, 046/2, 047 hrsz-ból 100,8 ha (047a, 047b, 047c, 047d, 047f, 047g, 047h, 047j, 047k), 048, 049, 050/3 hrsz-ból 49,2 ha (050/3a, 050/3b, 050/3c, 050/3d)
Tarcal
035, 036 hrsz-ból 16,1 ha (036a, 036b, 036c), 042 hrsz-ból 54,6 ha (042a, 042b, 042c, 042d, 042g), 037/2, 041/1 hrsz-ból 0,2 ha (041/1b), 041/2 hrsz-ból 2,2 ha (041/2a, 041/2b, 041/2c), 041/3 hrsz-ból 17,6 ha (041/3a, 041/3b, 041/3c, 041/3d), 042 hrsz-ból 54,6 ha (042a-d, 042f-g), 043, 044, 045, 046/1, 046/2, 046/3, 046/4, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053/1, 053/2, 054, 055, 056, 057/1, 057/2, 058, 059, 060, 061, 062, 063/1, 063/2, 064, 065, 066/1, 066/2, 066/3, 067, 068, 069, 070, 071/1, 071/2, 071/3, 072, 073, 074, 075, 076, 077/1 hrsz-ból 0,3 ha (077/1a, 077/1b), 077/2, 078, 079/1, 079/2, 079/3, 079/4, 079/5, 080, 081, 082, 084/1, 084/2, 090/3, 091/1, 092, 093, 094, 095, 096, 0105, 0106/1, 0106/2, 0107/1, 0107/2, 0108, 0109/1, 0109/2, 0109/3, 0109/4, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116 hrsz-ból 2,5 ha (0116a, 0116b, 0116c), 0117, 0118/1, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0118/5, 0119, 0120, 0121 hrsz-ból 16,5 ha (0121a, 0121b, 0121c), 0122, 0123 hrsz-ból 2,2 ha (0123a, 0123b), 0124 hrsz-ból 0,6 ha (0124a, 0124b), 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136 hrsz-ból 1,9 ha (0136a, 0136b), 0137, 0138, 0139, 0140/1, 0140/10, 0140/11, 0140/12, 0140/2, 0140/3, 0140/4, 0140/5, 0140/6, 0140/7, 0140/8, 0140/9, 0141, 0142, 0143/1, 0143/2, 0143/3, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149/1, 0149/2, 0149/3, 0150, 0151, 0152/1, 0152/2, 0153, 0154, 0155 hrsz-ból 14,9 ha (0155a, 0155b, 0155c), 0156, 0170, 0174/1, 0174/2, 0175, 0176, 0177, 0275, 0279/18, 0279/25, 0336, 172, 173, 2434, 2441 hrsz-ból 1,4 ha (2441a, 2441b), 2531, 2535, 2536/1, 2536/2, 2537, 2538, 2539, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555
Tiszaladány
010, 011 hrsz-ból 13,5 ha (011a, 011b), 0122, 0126, 0128/10, 0128/11, 0128/12, 0128/13, 0128/14, 0128/2, 0128/3, 0128/4, 0128/5, 0128/6, 0128/7, 0128/8, 0128/9, 0133, 0135, 0147, 019 hrsz-ból 85,1 ha (019a, 019b, 019c, 019d, 019f), 021 hrsz-ból 1,9 ha (021a, 021b), 022, 033/1, 033/2, 042 hrsz-ból 13,5 ha (042a, 042b, 042c, 042d, 042f), 08 hrsz-ból 28,5 ha (08a, 08b, 08c), 09/2-4
Tokaj
0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105/1, 0105/2, 0106, 0107, 0108, 0109/1, 0109/2, 0109/3, 0109/4, 0109/5, 0109/6, 0109/7, 0109/8, 0110, 0111/1, 0111/2, 0111/3, 0112/1, 0112/2, 0112/3, 0112/4, 0112/5, 0112/6, 0113, 0114/2 hrsz-ból 12,6 ha (0114/2a, 0114/2b, 0114/2c, 0114/2d, 0114/2f, 0114/2g, 0114/2h), 0123 hrsz-ból 0,1 ha (0123a), 0125, 014, 015/1, 015/2, 015/3, 015/4, 015/5, 016/1 hrsz-ból 198,9 ha (016/1a, 016/1b), 016/2, 016/3, 016/4, 017/1, 017/2, 018/1 hrsz-ból 64,8 ha (018/1a, 018/1b, 018/1c, 018/1d, 018/1f), 018/2 hrsz-ból 41 ha (018/2a, 018/2b, 018/2c), 019 hrsz-ból 3,6 ha (019a, 019b, 019c), 020, 021, 0211/2, 0211/3, 0211/4, 0214/3, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032/10, 032/11, 032/12, 032/13, 032/14, 032/15, 032/3, 032/4, 032/5, 032/6, 032/7, 032/8, 032/9, 033/1, 033/2, 034, 04/1 hrsz-ból 37,5 ha (04/1a, 04/1b, 04/1c), 04/2, 04/3 hrsz-ból 3,8 ha (04/3a, 04/3b), 042, 045/1, 045/2, 046 hrsz-ból 4,9 ha (046a, 046b, 046c), 047/1, 047/10, 047/11, 047/12, 047/13, 047/14, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 047/8, 047/9, 049/1, 049/2 hrsz-ból 2,1 ha (049/2a, 049/2b), 049/3, 049/4, 049/5, 049/6 hrsz-ból 0,6 ha (049/6a, 049/6b), 049/7 hrsz-ból 0,5 ha (049/7a, 049/7b), 05, 06 hrsz-ból 29,2 ha (06a, 06b, 06c, 06d), 061 hrsz-ból 59 ha (061a, 061b, 061c, 061d, 061f, 061g, 061h, 061j), 062/1, 062/2, 063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8, 063/9, 064, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 066, 067/1, 067/2, 067/3, 067/4, 068 hrsz-ból 13,3 ha (068a, 068b, 068c, 068d, 068f, 068g, 068h, 068j, 068k, 068l, 068m), 069, 07, 070, 071, 072, 073, 074, 075/1 hrsz-ból 1,4 ha (075/1a, 075/1b), 075/2, 076, 077, 078, 079/1, 079/2, 08, 080, 081/1, 081/2, 086, 088, 089/1 hrsz-ból 0,7 ha (089/1a, 089/1b), 089/2, 090, 091 hrsz-ból 4 ha (091a, 091b), 092 hrsz-ból 1,4 ha (092a, 092b), 093, 094 hrsz-ból 0,6 ha (094a, 094b), 095, 096, 097 hrsz-ból 0,8 ha (097a, 097b), 098/1, 098/2, 099, 2258 hrsz-ból 0,4 ha (2258a, 2258b), 2260 hrsz-ból 0,3 ha (2260a, 2260b), 2261 hrsz-ból 0,4 ha (2261a, 2261b), 2262, 2263 hrsz-ból 1,6 ha (2263a, 2263b), 2269, 2270, 2271 hrsz-ból 0,3 ha (2271a, 2271b), 2272 hrsz-ból 0,6 ha (2272a, 2272b), 2287/1, 2287/2, 2313 hrsz-ból 1,2 ha (2313a, 2313b, 2313c), 2314, 2315, 2316 hrsz-ból 0,5 ha (2316a, 2316b), 2317 hrsz-ból 1,3 ha (2317a, 2317b), 2318 hrsz-ból 0,8 ha (2318a, 2318b)
Zalkod
072, 073, 074/1, 074/10, 074/11, 074/12, 074/2, 074/3, 074/4, 074/5, 074/6, 074/7, 074/8, 074/9, 075/1, 075/2, 075/3, 075/4, 076, 077, 078/1, 078/2, 078/3, 080, 081
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 165/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Bodrogkeresztúr
011, 012, 013 hrsz-ból 15,6 ha (013a, 013b, 013c), 014, 015, 016, 017/1, 017/2, 018, 019, 020, 022, 023, 024 hrsz-ból 49,9 ha (024a, 024b, 024c), 025, 026, 027 hrsz-ból 52 ha (027a, 027b, 027c, 027d, 027f), 028, 029 hrsz-ból 88,6 ha (029a, 029b, 029c, 029d, 029f, 029g), 039/1 hrsz-ból 6,6 ha (039/1a, 039/1b), 039/10, 039/11, 039/12, 039/13, 039/14, 039/15, 039/16, 039/17, 039/18, 039/19, 039/2, 039/20, 039/21, 039/22, 039/23, 039/3, 039/4, 039/5, 039/6, 039/7, 039/8, 039/9, 078 hrsz-ból 26,5 ha (078a, 078b), 079, 080, 081, 082
Tarcal
035, 036 hrsz-ból 16,1 ha (036a, 036b, 036c), 042 hrsz-ból 54,6 ha (042a, 042b, 042c, 042d, 042g), 043, 044, 045, 046/1, 046/2, 046/3, 046/4, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 054, 055, 058, 059, 060, 061, 062, 063/1, 063/2, 064, 065, 066/1, 066/2, 066/3, 067, 068, 069, 070, 071/1, 071/2, 071/3, 072, 073, 074, 0123 hrsz-ból 2,2 ha (0123a, 0123b), 0124 hrsz-ból 0,6 ha (0124a, 0124b), 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136 hrsz-ból 1,9 ha (0136a, 0136b), 0137, 0138, 0139, 0140/1, 0140/10, 0140/11, 0140/12, 0140/2, 0140/3, 0140/4, 0140/5, 0140/6, 0140/7, 0140/8, 0140/9, 0141, 0142, 0143/1, 0143/2, 0143/3, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149/1, 0149/2, 0149/3, 0150, 0152/1, 0152/2, 0153, 0154
Tokaj
0102, 0103, 0104, 0105/1, 0106, 0107, 0108, 0113, 049/1, 049/2 hrsz-ból 2,1 ha (049/2a, 049/2b), 049/3, 049/4, 049/5, 049/6 hrsz-ból 0,6 ha (049/6a, 049/6b), 049/7 hrsz-ból 0,5 ha (049/7a, 049/7b), 061 hrsz-ból 0,9 ha (061j)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
1

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére