• Tartalom

17/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól1

2015.04.15.

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 46. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 A rendőrség minden sértettnek – akkor, amikor az adott ügyben a rendőrséggel először kerülnek kapcsolatba – átadja a fővárosi és megyei kormányhivatal által a rendőrségre eljutatott tájékoztatót, egyúttal szóban felhívja figyelmüket az áldozatsegítés lehetőségére és arra, hogy az Ást. szerinti áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez szükséges igazolást a rendőrség kérelmükre kiállítja. A tájékoztató átadásáról és a szóbeli figyelemfelhívásról feljegyzést kell készíteni, amit az ügyirathoz csatolni kell.

2. § Ha adott ügyben igazolást állítottak ki, az igazolás másolati példányát az igazolás kiállításának napján az ügyirathoz kell csatolni.

3. § (1)3 A rendőrség áldozatsegítő feladatai ellátása során együttműködik az Igazságügyi Hivatallal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatallal az áldozatsegítést végző civil szervezetekkel, valamint a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletekkel. Az áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásához az Országos Rendőr-főkapitányság módszertani segítséget nyújt.

(2)4 Az országos rendőrfőkapitány és a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány az áldozati jogok érvényesüléséről évente jelentést készít. A jelentéseket minden év március 1. napjáig kell az Igazságügyi Hivatalnak, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalnak megküldeni.

4. §5 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 64/2015. (XII. 12.) BM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2015. december 13. napjával.

5

A 4. § második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére