• Tartalom

177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet

177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről1

2009.04.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – az Alkotmány 37. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 29. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra – az alábbiakat rendeli el:

1. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormánynak

a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,

b) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért, és

c) a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért

felelős tagja.

2. § A miniszter feladat- és hatáskörében:

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közreműködik az e rendeletben meghatározott hatásköröket érintő, más tárca főfelelősségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki,

e) ellátja a Kormány országgyűlési képviseletével kapcsolatos feladatokat, együttműködik az Országgyűlés illetékes bizottságaival,

f) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő ágazati megállapodásokat,

g) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

h) ellátja mindazokat a hatásköröket és feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök neki címez.

3. § (1) A miniszter – külön jogszabályban foglaltak szerint – irányítja

a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat;

b) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot;

c) a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretei között működő Nemzeti Biztonsági Felügyeletet.

(2)–(3)2

(4)3 A Ksztv. 29. §-ának (4) bekezdése alapján a miniszter irányítási jogkörébe tartozik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke és a Nemzetbiztonsági Iroda vezetője.

(5)4

(6)5 A minisztert a Ksztv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter helyettesíti.

(7)6 A miniszter megnevezésének rövidítéseként a „PTNM” megjelölést kell alkalmazni.

4. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)7

1

A rendeletet a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (2) bekezdés l) pontja hatályon kívül helyezte 2010. július 1. napjával.

2

A 3. § (2)–(3) bekezdését a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (4) bekezdése a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (5) bekezdését a 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (6) bekezdése a 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított, valamint a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (7) bekezdését a 284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

7

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 52. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére