• Tartalom

2007. évi CLXXIX. törvény

2007. évi CLXXIX. törvény

egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról1

2008.07.03.

1–39. §2

Záró rendelkezések

40. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény

a) 6. §-ával megállapított Kjt. 23. § (1) bekezdése, valamint

b) 18. §-ával megállapított Kjt. 34. §-a, valamint 42. §-a

2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 41. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba. Az (5) bekezdés 2008. július 2-án lép hatályba és 2008. július 3-án hatályát veszti.

(4)3

(5)4

(6)5

41. §6

42. § (1) Az e törvény 18. §-ával megállapított Kjt. 34. § (1) bekezdés a) és b) pontját, (4) bekezdését, valamint a (7) bekezdés a) és b) pontját 2008. július 1-jét követően kezdeményezett jogvitában kell alkalmazni.

(2) Az e törvény 34. §-ával megállapított Péptv. 2. § 4. pontjának felvezető szövegét a 2008. január 1-jét követően felajánlott prémiumévek program esetén kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. december 28. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 157. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–39. §-t, valamint az 1. §-t, a 31. §-t, a 33. §-t és a 38. §-t megelőző alcímet a 40. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 40. § (4) bekezdését a 40. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 40. § (5) bekezdését a 40. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 40. § (6) bekezdését a 40. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 41. §-t a 40. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére