• Tartalom

18/2007. (III. 19.) IRM rendelet

18/2007. (III. 19.) IRM rendelet

az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről

2022.01.01.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 133. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti európai közösségi jogászok, valamint alkalmazott európai közösségi jogászok Magyarország területén ügyvédi tevékenység folytatására a Mellékletben meghatározott szakmai megnevezések alatt jogosultak.

2. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)2 E rendeletnek az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről szóló 18/2007. (III. 19.) IRM rendelet módosításáról szóló 27/2013. (XI. 6.) KIM rendelet 1. mellékletével megállapított rendelkezéseit 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3)3 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. március 22-i 77/249/EGK tanácsi irányelv,

c) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv.

Melléklet a 18/2007. (III. 19.) IRM rendelethez4

Országok és szakmai megnevezések

1.

Ausztria

Rechtsanwalt

2.

Belgium

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

3.

Bulgária

Адвокат

4.

Ciprus

Δικηγόρος

5.

Csehország

Advokát

6.

Dánia

Advokat

7.

 

 

8.

Észtország

Vandeadvokaat

9.

Finnország

Asianajaja/Advokat

10.

Franciaország

Avocat

11.

Görögország

Δικηγόρος

12.

Hollandia

Advocaat

13.

Horvát Köztársaság

Odvjetnik/Odvjetnica

14.

Írország

Barrister/Solicitor

15.

Izland

Lögmadur

16.

Lengyelország

Adwokat/Radca prawny

17.

Lettország

Zverinats advokats

18.

Liechtenstein

Rechtsanwalt

19.

Litvánia

Advokatas

20.

Luxemburg

Avocat/Avocat-avoué

21.

Málta

Avukat/Prokuratur Legali

22.

Németország

Rechtsanwalt

23.

Norvégia

Advokat

24.

Olaszország

Avvocato

25.

Portugália

Advogado

26.

Románia

Avocat

27.

Spanyolország

Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

28.

Svájc

Avocat/Advocat/Rechtsanwalt/ Anwalt/Fürsprecher/Fürsprecher Awocato

29.

Svédország

Advokat

30.

Szlovákia

Advokát/Komercny právnik

31.

Szlovénia

Odvetnik/Odvetnica

1

Az 1. § a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 19. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 27/2013. (XI. 6.) KIM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 2. § (3) bekezdését a 27/2013. (XI. 6.) KIM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A melléklet a 27/2013. (XI. 6.) KIM rendelet 2. §-ával megállapított, a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére