• Tartalom

2/2007. (II. 9.) SZMM rendelet

2/2007. (II. 9.) SZMM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján – az érintett munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

1–2. §1

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, valamint e rendelet hatálybalépését követően indult hatósági ügyekben kiadott munkabiztonsági szakértői engedély, illetve az R.2 12. §-ának (8) bekezdése szerint meghosszabbított engedély csak az R. e rendelettel megállapított 6. számú mellékletben felsorolt szakértői területekre adható meg.

1–2. számú melléklet a 2/2007. (II. 9.) SZMM rendelethez3

1

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az R. megjelölésen az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet értendő.

3

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére