• Tartalom

20/2007. (V. 21.) HM rendelet

20/2007. (V. 21.) HM rendelet

az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről1

2007.05.29.

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendeletet kell alkalmazni az országgyűlési képviselőknek a Honvédelmi Minisztériumba, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek és a Magyar Honvédség szervezeteinek objektumaiba, laktanyáiba (a továbbiakban együtt: objektum) történő belépésére.

2. § (1) Az országgyűlési képviselő képviselői igazolványának felmutatásával jogosult a Magyar Honvédség működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával – a zárt területek kivételével – az objektumba belépni.

(2) Az objektumba képviselői igazolvánnyal belépő személy érkezését a rendész (kapuügyeletes) közvetlenül, illetőleg a laktanya-ügyeletes útján a fogadó elöljárónak jelenti, és az érkezőt az elöljáróhoz kíséri.

(3) Az objektumba képviselői igazolvánnyal belépő személy érkezését jelenteni kell a szervezet parancsnokának (vezetőjének).

3. § Az objektum zárt területére történő belépés engedélyezése a Honvédelmi Minisztérium vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter, a Magyar Honvédség objektumai vonatkozásában a HM Honvéd Vezérkar főnöke hatáskörébe tartozik.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az országgyűlési képviselői igazolvánnyal a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága objektumaiba, valamint az alárendelt szervezeteibe, laktanyáiba történő belépés rendjének szabályozásáról szóló 16/1992. (IX. 1.) HM rendelet.

1

A rendeletet a 18/2018. (XII. 15.) HM rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2018. december 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére