• Tartalom

2087/2007. (V. 23.) Korm. határozat

2087/2007. (V. 23.) Korm. határozat1

az Európai Területi Együttműködés Tárcaközi Bizottság létrehozásáról2

2007.05.23.

1. A Kormány a 2007–2013-as időszakra szóló európai területi együttműködés határmenti programjaival és a szomszédsági programokkal kapcsolatos magyar kormányzati feladatok elősegítésére, a hazai érdekek érvényesülésének biztosítására, valamint a kormányzati munka összehangolására a határmenti ügyek vonatkozásában Európai Területi Együttműködés Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: ETE Tárcaközi Bizottság) hoz létre.

2. Az ETE Tárcaközi Bizottság

elnöke: a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos;

alelnöke: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Hivatal illetékes szakállamtitkára;

tagjai: a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium illetékes szakállamtitkára.

Az elnököt, az alelnököket, valamint a tagokat az általuk írásban kijelölt személyek helyettesíthetik.

3. Az ETE Tárcaközi Bizottság ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg. Az ETE Tárcaközi Bizottság ülésére meg kell hívni a Kormány azon tagjait, akiknek a feladatkörét, hatáskörét a napirendi pont érinti.

4. Az ETE Tárcaközi Bizottság

a) javaslatot tesz a 2007–2013 közötti programozási időszakra szóló európai területi együttműködés határmenti programjaival és a szomszédsági programokkal kapcsolatos magyar kormányzati feladatokra;

b) az európai területi együttműködésen kívüli határon átnyúló programokban a hazai érdekek érvényesülése érdekében – az érintett szervezetek közötti egyeztetési mechanizmus működtetésével – hozzájárul a kormányzati munka összehangolásához;

c) javaslatokat dolgoz ki, illetve állást foglal a Kormány számára az együttműködésekkel kapcsolatos hosszú és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokról, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervekről, operatív programokról, valamint a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításáról;

d) véleményezi, majd jóváhagyja a következő operatív programok esetén az NFÜ elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy, illetve a programokban részt vevő külföldi székhelyű irányító hatóság között kötendő egyetértési nyilatkozatot:

da) Magyarország–Szlovákia területi együttműködés operatív program,

db) Magyarország–Románia területi együttműködés operatív program,

dc) Ausztria–Magyarország területi együttműködés operatív program,

dd) Szlovénia–Magyarország területi együttműködés operatív program,

de) Magyarország–Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program,

df) Magyarország–Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program,

dg) Magyarország–Románia–Szlovákia–Ukrajna ENPI határon átnyúló együttműködési szomszédsági program.

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1

Megjelent: Határozatok Tára 2007. évi 23. szám.

2

A határozatot az 1119/2010. (V. 13.) Korm. határozat 1. pont 1.2. alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére