• Tartalom

21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelet

a védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről

2007.09.18.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 52. §-ának (1) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A védett ásványok körét és pénzben kifejezett értékét a melléklet szerint állapítom meg. A védettség a mellékletben meghatározott nevű és kémiai összetételű ásványoknak az ott meghatározott méretet elérő vagy azt meghaladó minden példányára kiterjed, amely hazai lelőhelyen található vagy onnan származik.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából példánynak minősül az ásvány szabad szemmel is látható méretű kristálylapokkal határolt egyede, vagy más rendezett külső alakkal rendelkező halmaza.

(3) Az ásvány védettsége kiterjed a védett ásványt tartalmazó ásványcsoportokra (társulásokra) is.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

Melléklet a 21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelethez

Név

Kémiai összetétel

Védett példány alsó mérethatára (mm)

Értéke (Ft)

Kristályegyed

Kristályhalmaz

TERMÉSELEMEK

Réz

Cu

5

 

50 000

 

100

100 000

SZULFIDOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK

Enargit

Cu3AsS4

5

 

10 000

Ikunolit

Bi4(S,Se)3

 

20

20 000

Wurtzit

ZnS

 

100

50 000

OXIDOK ÉS HIDROXIDOK

Kuprit

Cu2O

20

 

50 000

Nemesopál (opál változat)

SiO2 •nH2O

 

20

50 000

KARBONÁTOK ÉS NITRÁTOK

Azurit

Cu3(CO3)2(OH)2

10

 

50 000

 

100

100 000

Malachit

Cu2(CO3)(OH)2

10

 

50 000

 

100

100 000

SZERVES ÁSVÁNYOK

Humboldtin

Fe2+C2O4 •2H2O

 

40

50 000

Mellit

Al2C6(COO)6 •16H2O

20

 

50 000

Whewellit

CaC2O4 •H2O

10

 

50 000

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére