• Tartalom

215/2007. (VIII. 14.) Korm. rendelet

215/2007. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2008.05.16.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a hatálybalépése után meghirdetett pályázatok, illetve kitűzött árverések esetében kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 7. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 34. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére