• Tartalom

2196/2007. (X. 27.) Korm. határozat

2196/2007. (X. 27.) Korm. határozat1

a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról2

2007.10.27.

A Kormány az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program önkormányzati lehetőségeinek bővítése érdekében:

1. úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 37. §-ának (4) bekezdésében meghatározott keret terhére a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt.) a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram finanszírozásához a derogációs projektek elismerhető költségein belül elvárt megtérülő önrészhez folyósított legfeljebb 50 milliárd forintos közvetlen és refinanszírozási hitelek tőkeösszegére vetítve – legfeljebb az 5 éves türelmi időre – 3 havi EURIBOR + 1%/év kamattámogatást kapjon. A kamattámogatás utólag a tárgynegyedévet követő hónap 15. napján hívható le az időarányosan számított kihelyezésekhez kapcsolódóan. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke felhatalmazást kap arra, hogy – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az MFB Rt.-vel a kamattámogatási szerződést megkösse;

Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter, gazdasági és közlekedési miniszter, pénzügyminiszter, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidő: 2007. december 10., illetve folyamatos

2. egyetért azzal, hogy az MFB Rt. 60 milliárd forint keretösszeggel hirdesse meg az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programot;

Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter, önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidő: a program meghirdetése: 2007. december 10.

3. egyetért azzal, hogy az MFB Rt. által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program finanszírozásához 60 milliárd forintos mértékig a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 37. §-ának (3) bekezdésében meghatározott keret terhére a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. §-ának (2) bekezdése alapján a pénzügyminiszter az MFB Rt.-vel árfolyam-fedezeti megállapodást kössön. A program futamideje az árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából 26 év. Az árfolyam-fedezeti megállapodás a jelen kormányhatározat hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik;

Felelős: pénzügyminiszter, gazdasági és közlekedési miniszter

Határidő: 2007. december 10.

4. úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 37. §-ának (4) bekezdésében meghatározott keret terhére az MFB Rt. az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program finanszírozásához a derogációs projektek elismerhető költségein belül elvárt megtérülő önrészhez folyósított legfeljebb 30 milliárd forintos refinanszírozási hitelek tőkeösszegére vetítve – legfeljebb 5 éves türelmi időre – 3 havi EURIBOR + 1%/év kamattámogatást kapjon.

A kamattámogatás utólag a tárgynegyedévet követő hónap 15. napján hívható le az időarányosan számított kihelyezésekhez kapcsolódóan. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke felhatalmazást kap arra, hogy – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az MFB Rt.-vel a kamattámogatási szerződést megkösse.

Felelős: önkormányzati és területfejlesztési miniszter, gazdasági és közlekedési miniszter, pénzügyminiszter, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidő: 2007. december 10., illetve folyamatos

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1

Megjelent: Határozatok Tára 2007. évi 53. szám.

2

A határozatot az 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pont 1.7. alpontja hatályon kívül helyezte 2018. december 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére