• Tartalom

2007. évi XXIV. törvény

2007. évi XXIV. törvény

egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról1

2011.01.01.

1–17. §2

18–24. §3

25–29. §4

Záró rendelkezések

30. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2007. május 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2)5

(3)6

(4)7

(5)8

(6)9

(7)10

(8)11

31. § Ez a törvény megállapítja a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről szóló, 2006. május 17-i 816/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet;

c) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendelet.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. március 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. április 4. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 28. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–17. §-okat e törvény 30. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. Az 1. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdésének 4. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 18–24. §-okat e törvény 30. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 18. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdésének 4. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 25–29. §-okat e törvény 30. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 25. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdésének 4. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 30. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdésének 4. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 30. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 971. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 30. § (4) bekezdését e törvény 30. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 30. § (5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 971. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 30. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 14. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 30. § (7) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 215. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 30. § (8) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdésének 4. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére