• Tartalom
Oldalmenü

26/2007. (XII. 18.) PM–ÖTM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 4/2006. (I. 26.) PM–BM együttes rendelet végrehajtásáról

2007.12.26.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 7. § (1)–(2), (5)–(10), (12) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben a következőket rendeljük el:

1. § A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 4/2006. (I. 26.) PM–BM együttes rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó, valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § A normatív állami hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján megállapított jogtalanul igénybe vett összeg törvényben meghatározott mértékét meghaladó támogatás után teljesítendő önkormányzati kamatfizetési kötelezettségeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Állami Számvevőszék által feltárt, a helyi önkormányzatok részéről a 2006. évben jogosulatlanul igénybe vett, valamint az őket többletként megillető normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások önkormányzatonként részletezett összegeit a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

4. § A központosított előirányzatok, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásának, valamint a színházi támogatások önkormányzatonkénti elszámolását – figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira – az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.

5. § A jövedelemkülönbség-mérséklés számítása során valorizált iparűzési adóbevételüket csökkentő önkormányzatok teljes körű elszámolását az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás-mérséklés elszámolását – a beruházások után visszaigényelhető összegekre vonatkozóan –, figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira, a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza.

7. § A megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolásában az Állami Számvevőszék által feltárt eltéréseket a 11. számú melléklet tartalmazza.

8. § A 2005. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok fel nem használt összegeinek elszámolását – figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira – a 12. és 13. számú melléklet tartalmazza.

9. § A 2006. évi beszámoló alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Állami Számvevőszék által 2006. évben feltárt, a helyi önkormányzatok részéről jogtalanul igénybe vett címzett és céltámogatások, céljellegű decentralizált támogatások, valamint a Balatoni Fejlesztési Tanács által nyújtott támogatás visszafizetési kötelezettségeinek önkormányzatok szerinti részletezését a 15., 16. és 17. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az 1000 forinton aluli összegek nem képezik visszafizetési kötelezettség tárgyát, valamint a Kincstár sem utalja át a pótlólagosan megállapított 1000 forint alatti hozzájárulást és támogatást.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_1.PDF

2. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_2.PDF

3. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_3.PDF

4. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_4.PDF

5. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_5.PDF

6. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_6.PDF

7. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_7.PDF

8. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_8.PDF

9. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_9.PDF

10. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_10.PDF

11. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_11.PDF

12. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_12.PDF

13. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_13.PDF

14. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_14.PDF

15. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_15.PDF

16. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_16.PDF

17. számú melléklet a 26/2007. (XII. 18.) PM–ÖM együttes rendelethez

MHKT_17.PDF