• Tartalom

29/2007. (VII. 23.) OKM rendelet

29/2007. (VII. 23.) OKM rendelet

a különleges védelem alatt álló kulturális javak nemzetközi jegyzékéről

2008.05.16.

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Tv. 4. §-ának (2) bekezdése szerint a honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény 8. Cikkének 6. pontjában említett különleges védelem alatt álló kulturális javak nemzetközi jegyzékét e rendelet mellékletével hirdetem ki.

2. §1 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 29/2007. (VII. 23.) OKM rendelethez

A különleges védelem alatt álló kulturális javak nemzetközi jegyzéke

I. Műemlékközpontok

1. The whole of Vatican City State – Vatikán Városállam teljes együttese.

Területe: kb. 440 000 m2

Hosszúsági fok: 12° 26' 55” Kelet

Szélességi fok: 41° 54' 06” Észak

II. Óvóhelyek

1. Oberried Mine Drift Central Refuge (Oberried településtől délnyugatra található bányavágatban kialakított központi óvóhely), Német Szövetségi Köztársaság, Baden-Württemberg állam

Területe: kb. 1440 m2

Hosszúsági fok: 7° 56' 12” Kelet

Szélességi fok: 47° 55' 23” Észak

2. Zab Refuge for Cultural Property (Zandvoort településtől délkeletre kialakított óvóhely), Hollandia, Észak-Holland tartomány

Területe: 150 m2

Hosszúsági fok: 4° 33' 46” Kelet

Szélességi fok: 52° 20' 46” Észak

3. Zod Refuge for Cultural Heritage (Zab óvóhelytől délnyugatra kialakított óvóhely), Hollandia, Észak-Holland tartomány

Területe: 150 m2

4. St-Pietersberg Refuge for Cultural Property (Maastricht településtől délre kialakított óvóhely), Hollandia, Limburg tartomány

Területe: 96 m2

Hosszúsági fok: 5° 41' 10” Kelet

Szélességi fok: 50° 50' 01” Észak

1

A 2. § második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 40. §-ának 6. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére