• Tartalom

3/2007. (II. 9.) SZMM rendelet

3/2007. (II. 9.) SZMM rendelet

egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2008.05.16.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. §-ának (4) bekezdésében, 19. §-ának (2) bekezdésében, 20. §-ának (2) bekezdésében, 39. §-a (5) bekezdése b) pontjának 2. alpontjában, valamint 58. §-a (8) bekezdésének b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (9)–(10) bekezdésében és 49. §-ának o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a 23. §-ban foglaltak tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt foglalkoztatáspolitikai jogkörben eljárva a következőket rendelem el:

1–16. §1

17–19. §2

20–22. §3

23. §4

24. §5

25. § (1)6 Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet szabályait a 2007. január 1-jét követően benyújtott kérelmek elbírálására megfelelően alkalmazni kell.

(3) Az R1. 18. § (2) bekezdés db) pontjának és (10) bekezdésének írásbeli közlésre vonatkozó előírásait nem kell alkalmazni akkor, ha a 18/A. §-ban szereplő – egyedi kormánydöntés keretében elbírálásra kerülő – regionális támogatás iránti kérelem benyújtására 2007. január 1-je előtt kerül sor, azonban a kérelem benyújtása előtt felmerült költségekhez támogatás ebben az esetben sem számolható el.

1

Az 1–16. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. §-ának 19. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 17–19. §-t és a 17. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. §-ának 19. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 20–22. §-t és a 20. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. §-ának 19. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 23. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. §-ának 19. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 24. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. §-ának 19. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 25. § (1) bekezdésének második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. §-ának 19. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére