• Tartalom

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

2008.01.02.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1984. (XII. 29.) OKTH számú rendelkezésével létesített Aggteleki Nemzeti Park védettségét fenntartom.

2. § Az Aggteleki Nemzeti Park kiterjedése 20188,2 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja, hogy védje és őrizze meg a táj jellegzetes arculatát és természeti értékeit, különösen a jellegzetes karsztos formakincset (töbröket, víznyelőket, sziklaalakzatokat, szurdokvölgyeket, barlangrendszereket), a forrásokat, tavakat és természetes felszíni vízfolyásokat, a jellegzetes karsztvegetációt (a karsztbokorerdőket, a magashegységi fajoknak is otthont adó erdőket), a hegyi kaszálókat és a mocsárréteket, valamint ezen élőhelyek természetes növény- és állatvilágát.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

1. számú melléklet a 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

Az Aggteleki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Aggtelek
A teljes bel- és külterület
Bódvarákó
02 hrsz-ból 7,1 ha (02a, 02b, 02c), 03/11, 03/12, 03/3 hrsz-ból 3,3 ha (03/3a, 03/3b, 03/3c), 03/5 hrsz-ból 124 ha (03/5a, 03/5b, 03/5c), 03/6, 03/8, 03/9 hrsz-ból 3,2 ha (03/9a, 03/9b), 04, 05, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7 hrsz-ból 32,7 ha (06/7a, 06/7b, 06/7c), 07/1, 07/2, 07/3, 07/4 hrsz-ból 14,7 ha (07/4a, 07/4b), 07/5, 08, 09 hrsz-ból 10,2 ha (09a, 09b, 09c), 010, 011, 027, 028/1, 028/2, 028/3, 028/4 hrsz-ból 31,9 ha (028/4a, 028/4b, 028/4c), 031/1, 031/2, 032, 033 hrsz-ból 16,2 ha (033a, 033b, 033c, 033d, 033f, 033g, 033h, 033j, 033k), 034 hrsz-ból 13,8 ha (034a, 034b, 034c, 034d, 034f, 034g), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024 hrsz-ból 0,09 ha (1024a, 1024b), 1025, 1026 hrsz-ból 0,09 ha (1026a, 1026b), 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 hrsz-ból 0,2 ha (1059a, 1059b), 1060, 1061, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091
Bódvaszilas
06, 039, 040, 078/1, 090 hrsz-ból 60,2 ha (090a, 090b, 090c), 091, 092, 093, 095, 099, 0102, 0103 hrsz-ból 91 ha (0103a, 0103b, 0103c, 0103d, 0103f, 0103g, 0103h), 0105, 0122/1, 0151, 0159
Égerszög
023/10, 023/11, 023/13 hrsz-ból 36 ha (023/13a, 023/13b, 023/13c, 023/13d, 023/13f, 023/13g, 023/13h, 023/13j), 023/17, 023/18, 023/19, 023/20, 023/21, 023/22, 023/23, 023/24, 023/9, 025/2, 025/3 hrsz-ból 28,5 ha (025/3a, 025/3b, 025/3c), 025/4, 025/5, 028/1, 028/2, 029, 030, 031 hrsz-ból 5,9 ha (031a, 031b, 031c), 032 hrsz-ból 17,7 ha (032a, 032b, 032c, 032d, 032f), 033, 034/1 hrsz-ból 23,2 ha (034/1a, 034/1b), 034/2, 034/3 hrsz-ból 133 ha (034/3a, 034/3b), 035/1 hrsz-ból 40,3 ha (035/1a, 035/1b, 035/1c, 035/1d, 035/1f), 035/2, 036, 037, 038 hrsz-ból 14,2 ha (038a, 038b), 039, 040 hrsz-ból 26,2 ha (040a, 040b)
Hídvégardó
057/2, 057/3 hrsz-ból 11,4 ha (057/3a, 057/3b), 057/4, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066
Imola
037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 045/1 hrsz-ból 84,4 ha (045/1a, 045/1b, 045/1c), 045/2, 046/1 hrsz-ból 123,4 ha (046/1a, 046/1b)
Jósvafő
A teljes bel- és külterület
Komjáti
0100, 0101, 0102 hrsz-ból 100,4 ha (0102a, 0102b, 0102c), 0105, 0106, 0107, 0108, 0110 hrsz-ból 58,7 ha (0110a, 0110b, 0110c), 0112, 0113 hrsz-ból 151,1 ha (0113a, 0113b, 0113c), 0117, 0118
Martonyi
010, 011, 013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 013/4, 015, 017/1, 017/2 hrsz-ból 0,2 ha (017/2a, 017/2b), 017/3, 017/4, 017/5 hrsz-ból 12,9 ha (017/5a, 017/5b, 017/5c, 017/5d, 017/5f, 017/5f, 017/5g, 017/5h), 020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 021 hrsz-ból 56,2 ha (021a, 021b), 022/1, 022/3, 022/4 hrsz-ból 123 ha (022/4a, 022/4b, 022/4c, 022/4d, 022/4f, 022/4g), 023 hrsz-ból 12,8 ha (023a, 023b), 024/1, 024/2, 025, 026/1, 026/2, 028, 029, 030, 031/1, 031/2, 033 hrsz-ból 16,8 ha (033a, 033b), 034 hrsz-ból 2 ha (034a, 034b), 036, 040/1 hrsz-ból 0,7 ha (040/1a, 040/1b), 040/2, 041/1, 041/2, 042, 043, 044/1, 044/3, 044/4, 044/5, 045, 046, 047, 049, 050/1, 050/2, 050/3, 056 hrsz-ból 1,4 ha (056a, 056b), 057, 058/1, 058/2 hrsz-ból 1 ha (058/2a, 058/2b), 059, 060, 061, 075, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117 hrsz-ból 0,4 ha (3117a, 3117b), 3118 hrsz-ból 0,4 ha (3118a, 3118b), 3119, 3120, 3121, 3122 hrsz-ból 0,1 ha (3122a, 3122b), 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136 hrsz-ból 1,7 ha (3136a, 3136b), 3137, 3138, 3139 hrsz-ból 0,1 ha (3139a, 3139b), 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179 hrsz-ból 0,2 ha (3179a, 3179b), 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186 hrsz-ból 0,1 ha (3186a, 3186b), 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193 hrsz-ból 0,1 ha (3193a, 3193b), 3194 hrsz-ból 0,1 ha (3194a, 3194b), 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230/1, 3230/2, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257 hrsz-ból 0,1 ha (3257a, 3257b), 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298 hrsz-ból 0,1 ha (3298a, 3298b), 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329 hrsz-ból 0,1 ha (3329a, 3329b), 3330 hrsz-ból 0,2 ha (3330a, 3330b), 3331, 3332, 3333, 3334, 3335 hrsz-ból 0,2 ha (3335a, 3335b), 3336, 3337, 3338 hrsz-ból 0,1 ha (3338a, 3338b), 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351 hrsz-ból 0,2 ha (3351a, 3351b), 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 hrsz-ból 0,3 ha (3368a, 3368b), 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380 hrsz-ból 0,2 ha (3380a, 3380b), 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388 hrsz-ból 0,2 ha (3388a, 3388b), 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397 hrsz-ból 0,1 ha (3397a, 3397b), 3398, 3399, 3400 hrsz-ból 0,1 ha (3400a, 3400b), 341 hrsz-ból 0,2 ha (3401a, 3401b), 3402, 3403, 3404 hrsz-ból 0,1 ha (3404a, 3404b), 3405 hrsz-ból 0,1 ha (3405a, 3405b), 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411 hrsz-ból 0,2 ha (3411a, 3411b), 3412, 3413, 3414 hrsz-ból 0,2 ha (3414a, 3414b), 3415, 3416 hrsz-ból 0,1 ha (3416a, 3416b), 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432 hrsz-ból 0,2 ha (3432a, 3432b), 3433, 3434, 3435 hrsz-ból 0,2 ha (3435a, 3435b), 3436 hrsz-ból 0,3 ha (3436a, 3436b), 3437, 3438, 3439 hrsz-ból 0,3 ha (3439a, 3439b), 3440 hrsz-ból 0,1 ha (3440a, 3440b), 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579 hrsz-ból 0,2 ha (3579a, 3579b, 3579c), 3580 hrsz-ból 0,2 ha (3580a, 3580b, 3580c), 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639 hrsz-ból 1,1 ha (3639a, 3639b, 3639c), 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648 hrsz-ból 0,2 ha (3648a, 3648b), 3649 hrsz-ból 0,9 ha (3649a, 3649b, 3649c), 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691 hrsz-ból 0,9 ha (3691a, 3691b), 3692, 3693 hrsz-ból 0,3 ha (3693a, 3693b), 3694, 3695 hrsz-ból 0,4 ha (3695a, 3695b), 3696, 3697, 3698, 3699 hrsz-ból 0,2 ha (3699a, 3699b), 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707 hrsz-ból 0,2 ha (3707a, 3707b), 3708, 3709 hrsz-ból 0,3 ha (3709a, 3709b), 3710, 3711 hrsz-ból 0,2 ha (3711a, 3711b), 3712, 3713 hrsz-ból 0,4 ha (3713a, 3713b), 3714 hrsz-ból 0,4 ha (3714a, 3714b), 3715 hrsz-ból 0,4 ha (3715a, 3715b), 3716 hrsz-ból 0,3 ha (3716a, 03716b), 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722 hrsz-ból 0,6 ha (3722a, 3722b, 3722c), 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732 hrsz-ból 0,2 ha (3732a, 3732b), 3733, 3734, 3735, 3736, 3737 hrsz-ból 0,4 ha (3737a, 3737b), 3738 hrsz-ból 0,3 ha (3738a, 3738b), 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746
Perkupa
02 hrsz-ból 12,3 ha (02a, 02b, 02c), 03, 04, 05, 06, 07, 08 hrsz-ból 32,7 ha (08a, 08b, 08c), 09 hrsz-ból 41,4 ha (09a, 09b, 09c, 09d), 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023/1, 023/2, 023/3 hrsz-ból 39,8 ha (023/3a, 023/3b, 023/3c, 023/3d, 023/3f, 023/3g, 023/3h), 024, 025, 026, 027 hrsz-ból 25,9 ha (027a, 027b, 027c, 027d, 027f), 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 0109, 0119, 0121, 0122 hrsz-ból 23,1 ha (0122a, 0122b), 0123, 0124 hrsz-ból 10,5 ha (0124a, 0124b), 0125, 0126/1 hrsz-ból 5,5 ha (0126/1a, 0126/1b), 0126/2, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131/1, 0131/2, 0131/3 hrsz-ból 3,3 ha (0131/3a, 0131/3b), 0157 hrsz-ból 14,8 ha (0157a, 0157b), 0161, 0164 hrsz-ból 14,2 ha (0164a, 0164b, 0164c), 0165 hrsz-ból 160,9 ha (0165a, 0165b, 0165c, 0165d, 0165f, 0165g, 0165h), 0166, 0167 hrsz-ból 169,4 ha (0167a, 0167b, 0167c, 0167d, 0167f, 0167g, 0167h, 0167j, 0167k, 0167l, 0167m, 0167n, 0167p, 0167r, 0167s), 0168/1, 0168/2
Szalonna
033, 034, 061, 062/1, 062/2, 062/3, 062/4, 062/5, 062/6, 062/7, 063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8, 064/1, 064/2 hrsz-ból 3,6 ha (064/2a, 064/2b), 065/1, 065/10, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 065/9, 066, 067, 068, 069, 070, 071/1, 071/2, 072/1 hrsz-ból 1,6 ha (072/1a, 072/1b), 072/2 hrsz-ból 0,4 ha (072/2a, 072/2b), 073/1, 073/2, 073/4, 073/5, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080 hrsz-ból 5,4 ha (080a, 080b, 080c, 080d), 081, 082, 085, 089, 092, 094, 095/1, 095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 095/6, 096, 097, 098, 099/1, 099/2, 099/3 hrsz-ból 132,5 ha (099/3a, 099/3b), 0100/1, 0100/3, 0100/4, 0100/5 hrsz-ból 26,4 ha (0100/5a, 0100/5b), 0100/6, 0101/1, 0101/2, 0102 hrsz-ból 8,9 ha (0102a, 0102b, 0102c, 0102d), 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 hrsz-ból 0,2 ha (508a, 508b), 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 hrsz-ból 0,1 ha (522a, 522b), 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 hrsz-ból 0,2 ha (556a, 556b), 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569/1, 569/2, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 hrsz-ból 0,3 ha (609a, 609b), 610 hrsz-ból 0,3 ha (610a, 610b), 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637 hrsz-ból 0,2 ha (637a, 637b), 638 hrsz-ból 0,2 ha (638a, 638b), 639 hrsz-ból 0,3 ha (639a, 639b), 640, 641 hrsz-ból 0,2 ha (641a, 641b), 642 hrsz-ból 0,1 ha (642a, 642b), 643 hrsz-ból 1 ha (643a, 643b), 644, 645 hrsz-ból 0,5 ha (645a, 645b, 645c), 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 0664 hrsz-ból 0,4 ha (664a, 664b), 665, 666, 667, 668, 669, 670 hrsz-ból 0,1 ha (670a, 670b), 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 hrsz-ból 0,1 ha (704a, 704b), 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712 hrsz-ból 0,1 ha (712a, 712b), 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719 hrsz-ból 0,2 ha (719a, 719b), 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 729 hrsz-ból 0,3 ha (729a, 729b), 730, 731, 732, 733, 734, 735/1, 735/2, 735/3 hrsz-ból 0,3 ha (735/3a, 735/3b), 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755 hrsz-ból 0,2 ha (755a, 755b), 756, 757, 758, 759, 760/1, 760/2, 760/3, 761, 762 hrsz-ból 0,2 ha (762a, 762b), 763, 764, 0765 hrsz-ból 0,3 ha (765a, 765b), 766, 767, 768 hrsz-ból 0,2 ha (768a, 768b, 768c), 769/1 hrsz-ból 0,2 ha (769/1a, 769/1b), 769/2 hrsz-ból 0,2 ha (769/2a, 769/2b), 770, 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 778, 951, 952 hrsz-ból 0,6 ha (952a, 952b), 953, 1001, 1002 hrsz-ból 0,2 ha (1002a, 1002b), 1003 hrsz-ból 0,2 ha (1003a, 1003b), 1004, 1005, 1006 hrsz-ból 0,3 ha (1006a, 1006b), 1008, 1009, 1010/1 hrsz-ból 0,1 ha (1010/1a, 1010/1b), 1010/2, 1010/3, 1011/1 hrsz-ból 0,6 ha (1011/1a, 1011/1b), 1011/2 hrsz-ból 0,3 ha (1011/2a, 1011/2b), 1012 hrsz-ból 0,3 ha (1012a, 1012b), 1013 hrsz-ból 0,3 ha (1013a, 1013b, 1013c, 1013d), 1014 hrsz-ból 0,1 ha (1014a, 1014b), 1015 hrsz-ból 0,2 ha (1015a, 1015b, 1015c), 1016 hrsz-ból 0,3 ha (1016a, 1016b), 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 hrsz-ból 0,1 ha (1021a, 1021b), 1022/1, 1022/2, 1023 hrsz-ból 0,1 ha (1023a, 1023b), 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030 hrsz-ból 0,3 ha (1030a, 1030b), 131 hrsz-ból 0,1 ha (1031a, 1031b), 1032, 1033, 1101, 1102, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1159, 1160, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312 hrsz-ból 0,8 ha (1312a, 1312b, 1312c), 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318 hrsz-ból 1,2 ha (1318a, 1318b), 1319, 1320, 1321, 1322, 1323 hrsz-ból 0,6 ha (1323a, 1323b, 1323c), 1324 hrsz-ból 0,1 ha (1324a, 1324b), 1325, 1326, 1327, 1401/1 hrsz-ból 1 ha (1401/1a, 1401/1b), 1401/2, 1402 hrsz-ból 0,3 ha (1402a, 1402b, 1402c), 1403 hrsz-ból 0,3 ha (1403a, 1403b, 1403c), 1404 hrsz-ból 0,5 ha (1404a, 1404b, 1404c), 1405, 1406 hrsz-ból 0,4 ha (1406a, 1406b), 1407 hrsz-ból 0,5 ha (1407a, 1407b, 1407c), 1408 hrsz-ból 0,5 ha (1408a, 1408b, 1408c), 1409/1 hrsz-ból 0,2 ha (1409/1a, 1409/1b), 1409/2 hrsz-ból 0,3 ha (1409/2a, 1409/2b), 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415/1, 1415/2, 1416, 1417, 1418, 1419/1, 1419/2, 1420/1, 1420/2, 1421, 1422, 1423, 1424 hrsz-ból 0,5 ha (1424a, 1424b, 1424c), 1425/1 hrsz-ból 0,5 ha (1425/1a, 1425/1b, 1425/1c), 1425/2 hrsz-ból 0,5 ha (1425/2a, 1425/2b, 1425/2c), 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443 hrsz-ból 0,2 ha (1443a, 1443b), 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480
Szendrő
0149/1, 0149/2, 0169 hrsz-ból 83,2 ha (0169a, 0169b), 0171/1, 0171/2, 0172
Szin
02 hrsz-ból 6,5ha (02a, 02b, 02c, 02d), 03, 04/1, 04/2, 04/4, 04/5, 05, 06, 07, 08 hrsz-ból 4,1 ha (08a, 08b), 010, 011, 012, 013/4, 014/1, 014/2, 016, 017, 018/4, 018/5, 019, 020/1, 022/2, 023/1, 026, 027, 028, 029, 030, 032/2, 033, 034/1, 034/2, 035/1 hrsz-ból 7,3 ha (035/1a, 035/1b), 035/3, 035/4, 035/5, 036, 037, 038, 040/2, 041/1 hrsz-ból 14,7 ha (041/1a, 041/1b, 041/1c, 041/1d), 041/3, 041/4, 041/5, 042, 043 hrsz-ból 9,3 ha (043a, 043b), 044, 045, 046/2, 047, 048/2 hrsz-ból 5,5 ha (048/2a, 048/2b), 048/3, 048/4, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056/10, 056/11, 056/12, 056/13, 056/14, 056/15, 056/16, 056/17, 056/18, 056/19, 057, 058, 059, 060/10, 060/11, 060/12, 060/13, 060/14, 060/7, 060/9, 061, 062/1, 062/2, 062/3, 063, 064, 065, 066 hrsz-ból 35 ha (066a, 066b, 066c, 066d, 066f), 067, 068, 069 hrsz-ból 5 ha (069a, 069b), 070, 0203/2, 0204/2, 0205/1, 0205/2, 0206, 0207, 0208/16, 0208/3, 0208/4, 0208/5, 0208/6, 0208/7, 0209, 0210, 0212, 0213, 0214, 0216, 0217, 0218 hrsz-ból 6 ha (0218a, 0218b), 0219, 0220, 0222, 0223, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237/1, 0237/2, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0244 hrsz-ból 30,5 ha (0244a, 0244b, 0244c, 0244d, 0244f, 0244g, 0244h), 0245, 0246, 0247/2 hrsz-ból 7,9 ha (0247/2a, 0247/2b, 0247/2c, 0247/2d), 0248, 0249, 0250, 0251/1, 0252/2, 0252/4, 0255, 0256, 0257, 0258 hrsz-ból 74,3 ha (0258a, 0258b), 0260, 0261 hrsz-ból 272,9 ha (0261a, 0261b, 0261c, 0261d, 0261f, 0261g, 0261h), 0262, 0263, 0264/1, 0264/2 hrsz-ból 118,1 ha (0264/2a, 0264/2b, 0264/2c), 0265, 0266 hrsz-ból 135,7 ha (0266a, 0266b, 0266c), 0269/1, 0269/2, 0270, 0271 hrsz-ból 3,1 ha (0271a, 0271b), 0273, 0275/1, 0275/2, 501 hrsz-ból 0,9 ha (501a, 501b), 502, 503, 504 hrsz-ból 3,2 ha (504a, 504b, 504c, 504d), 505 hrsz-ból 3,2 ha (505a, 505b, 505c, 505d, 505f), 506 hrsz-ból 0,6 ha (506a, 506b, 506c), 507 hrsz-ból 0,5 ha (507a, 507b, 507c), 508 hrsz-ból 0,4 ha (508a, 508b, 508c), 509 hrsz-ból 0,6 ha (509a, 509b, 509c), 510 hrsz-ból 0,2 ha (510a, 510b), 511 hrsz-ból 0,2 ha (511a, 511b), 512/1 hrsz-ból 0,3 ha (512/1a, 512/1b), 512/2, 513 hrsz-ból 0,2 ha (513a, 513b), 514 hrsz-ból 0,1 ha (514a, 514b), 515, 516, 517 hrsz-ból 0,2 ha (517a, 517b), 518 hrsz-ból 0,2 ha (518a, 518b), 519, 520, 521 hrsz-ból 0,3 ha (521a, 521b), 522 hrsz-ból 0,2 ha (522a, 0522b), 523 hrsz-ból 0,2 ha (523a, 523b), 524 hrsz-ból 0,4 ha (524a, 524b), 525 hrsz-ból 0,3 ha (525a, 525b), 0526 hrsz-ból 0,4 ha (526a, 526b, 526c), 527 hrsz-ból 0,4 ha (527a, 527b, 527c), 528 hrsz-ból 0,2 ha (528a, 528b), 529, 530 hrsz-ból 0,2 ha (530a, 530b), 531 hrsz-ból 0,2 ha (531a, 531b), 532 hrsz-ból 0,6 ha (532a, 532b, 532c), 533, 534, 535 hrsz-ból 0,1 ha (535a, 535b), 536 hrsz-ból 0,4 ha (536a, 536b, 536c), 537, 538, 539 hrsz-ból 0,1 ha (539a, 539b), 540 hrsz-ból 0,1 ha (540a, 540b), 541 hrsz-ból 2 ha (541a, 541b, 541c), 542 hrsz-ból 0,5 ha (542a, 542b), 543 hrsz-ból 0,3 ha (543a, 543b), 544 hrsz-ból 0,3 ha (544a, 544b), 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 hrsz-ból 0,4 ha (554a, 554b), 555 hrsz-ból 0,7 ha (555a, 555b), 556, 557 hrsz-ból 0,6 ha (557a, 557b), 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 hrsz-ból 0,7 ha (573a, 573b, 573c), 574, 575 hrsz-ból 0,1 ha (575a, 575b), 576 hrsz-ból 0,1 ha (576a, 576b), 577, 578, 579, 580, 581, 582 hrsz-ból 0,1 ha (582a, 582b), 583, 584 hrsz-ból 0,1 ha (584a, 584b), 585, 586 hrsz-ból 0,1 ha (586a, 586b), 587, 588 hrsz-ból 0,1 ha (588a, 588b), 589, 590 hrsz-ból 0,2 ha (590a, 590b), 591, 592 hrsz-ból 0,1 ha (592a, 592b, 592c), 593, 594 hrsz-ból 0,1 ha (594a, 594b), 595, 596 hrsz-ból 0,2 ha (596a, 596b), 597, 598 hrsz-ból 0,6 ha (598a, 598b, 598c), 599, 600, 601, 602, 603, 604 hrsz-ból 0,3 ha (604a, 604b), 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612 hrsz-ból 0,2 ha (612a, 612b), 613, 614, 615, 616 hrsz-ból 0,2 ha (616a, 616b), 617, 618, 619 hrsz-ból 0,2 ha (619a, 619b, 619c), 620, 621, 622, 623, 624, 625 hrsz-ból 0,2 ha (625a, 625b, 625c), 626, 627 hrsz-ból 0,3 ha (627a, 627b, 627c), 628, 629 hrsz-ból 0,3 ha (629a, 629b, 629c), 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 645 hrsz-ból 0,3 ha (645a, 645b, 645c), 646, 647, 648 hrsz-ból 0,2 ha (648a, 648b), 649, 650 hrsz-ból 0,7 ha (650a, 650b, 650c), 651, 652, 653, 654 hrsz-ból 0,7 ha (654a, 654b, 654c), 655 hrsz-ból 0,3 ha (655a, 655b, 655c), 656, 657, 658 hrsz-ból 0,2 ha (658a, 658b, 658c), 659 hrsz-ból 0,2 ha (659a, 659b), 660, 661, 662 hrsz-ból 0,8 ha (662a, 662b), 663 hrsz-ból 0,3 ha (663a, 663b), 664, 665, 666 hrsz-ból 0,6 ha (666a, 666b), 667 hrsz-ból 0,3 ha (667a, 667b), 668 hrsz-ból 0,3 ha (668a, 668b), 669 hrsz-ból 0,2 ha (669a, 669b), 670, 671 hrsz-ból 0,5 ha (671a, 671b), 672, 673, 674, 675, 676, 677 hrsz-ból 0,3 ha (677a, 677b, 677c), 678 hrsz-ból 0,2 ha (678a, 678b), 679, 680, 681 hrsz-ból 0,2 ha (681a, 681b), 682 hrsz-ból 0,5 ha (682a, 682b), 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 hrsz-ból 0,1 ha (820a, 820b), 821, 822, 823 hrsz-ból 0,2 ha (823a, 823b), 824 hrsz-ból 0,2 ha (824a, 824b, 824c), 825 hrsz-ból 0,2 ha (825a, 825b), 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833 hrsz-ból 0,1 ha (833a, 833b), 834 hrsz-ból 0,1 ha (834a, 834b), 835 hrsz-ból 0,1 ha (835a, 835b), 836, 837, 838, 1001, 1002 hrsz-ból 0,4 ha (1002a, 1002b), 1003 hrsz-ból 0,5 ha (1003a, 1003b), 1004 hrsz-ból 0,3 ha (1004a, 1004b), 1005, 1006 hrsz-ból 0,2 ha (1006a, 1006b)
Szinpetri
02, 03, 04/1, 04/2, 05, 06, 07 hrsz-ból 6,6 ha (07a, 07b), 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 015, 016, 017 hrsz-ból 14,4 ha (017a, 017b), 018, 019, 020, 021, 022, 023 hrsz-ból 17,9 ha (023a, 023b), 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032 hrsz-ból 21,2 ha (032a, 032b, 032c), 033, 034/2, 034/3, 034/6, 034/7, 034/8, 034/9, 035/1, 035/2, 036/1 hrsz-ból 7,1 ha (036/1a, 036/1b), 037, 038, 039, 040, 041/1, 041/2, 042/1, 042/2, 042/3, 042/4, 042/5, 042/6, 042/7, 042/8, 043, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 051/1, 051/2, 052/1, 052/2, 053/1, 053/2, 053/3, 053/3, 053/4, 053/5, 054/1, 054/2, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 056/1, 056/2, 057/1, 057/1, 057/2, 057/2, 057/3, 057/4, 057/5, 058, 059, 060, 061, 063 hrsz-ból 14 ha (063a, 063b, 063c), 080, 081/1 hrsz-ból 5,7 ha (081/1a, 081/1b), 081/2, 083, 085/1, 085/10, 085/3, 085/4, 085/5, 085/6, 085/7, 085/8, 085/9, 086/2, 086/3, 086/4, 086/6, 086/6, 086/8, 086/9, 087
Szögliget
02/2 hrsz-ból 93,5 ha (02/2a, 02/2b, 02/2c, 02/2d, 02/2f, 02/2g), 05/10 hrsz-ból 5,8 ha (05/10a, 05/10b, 05/10c), 05/6, 05/7 hrsz-ból 0,2 ha (05/7a, 05/7b), 05/9, 072, 073/1, 073/2 hrsz-ból 310,6 ha (073/2a, 073/2b, 073/2c, 073/2d, 073/2f, 073/2g, 073/2h, 073/2j, 073/2k, 073/2l, 073/2m, 073/2n, 073/2p), 076/2, 076/5 hrsz-ból 160,8 ha (076/5a, 076/5b, 076/5c, 076/5d, 076/5f, 076/5g, 076/5h), 077/5, 078/1 hrsz-ból 3,6 ha (078/1a, 078/1b, 078/1c), 078/3 hrsz-ból 7,3 ha (078/3a, 078/3b, 078/3c), 078/4, 079 hrsz-ból 194,1 ha (079a, 079b, 079c, 079d, 079f, 079g, 079h, 079j, 079k), 080/5, 0163, 0164, 0165, 0168, 0169, 0170, 0172 hrsz-ból 1,6 ha (0172a, 0172b, 0172c), 0175, 0176, 0177, 0179/1, 0179/2, 0180 hrsz-ból 30,9 ha (0180a, 0180b), 0181, 0182, 0184 hrsz-ból 60,6 ha (0184a, 0184b, 0184c), 0185, 0187, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194 hrsz-ból 16,6 ha (0194a, 0194b), 0195, 0196 hrsz-ból 21,2 ha (0196a, 0196b), 0203, 0204, 0205, 0209, 0212/1, 0213 hrsz-ból 40,7 ha (0213a, 0213b), 0215, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222 hrsz-ból 23,8 ha (0222a, 0222b, 0222c), 0223, 0224 hrsz-ból 232,6 ha (0224a, 0224b, 0224c, 0224d, 0224f, 0224g, 0224h), 0229, 0230 hrsz-ból 164,1 ha (0230a, 0230b, 0230c, 0230d, 0230f, 0230g, 0230h, 0230j, 0230k, 0230l, 0230m, 0230n, 0230p, 0230r, 0230s, 0230t), 0233, 0234/1 hrsz-ból 45,3 ha (0234/1a, 0234/1b, 0234/1c, 0234/1d, 0234/1f, 0234/1g), 0234/2, 0236, 0237 hrsz-ból 35,5 ha (0237a, 0237b, 0237c, 0237d, 0237f, 0237g, 0237h, 0237j, 0237k), 0241, 0242, 0244, 0245 hrsz-ból 254,4 ha (0245a, 0245b, 0245c, 0245d, 0245f, 0245g, 0245h, 0245j, 0245k, 0245l, 0245m, 0245n, 0245p, 0245r, 0245s, 0245t), 0246/1 hrsz-ból 29,6 ha (0246/1a, 0246/1b, 0246/1c, 0246/1d, 0246/1f, 0246/1g, 0246/1h, 0246/1j, 0246/1k, 0246/1l, 0246/1m, 0246/1n, 0246/1p, 0246/1r, 0246/1s, 0246/1t), 0246/2, 0247, 0249, 0250/1, 0250/2, 0250/3, 0250/4, 0250/5, 0251/1, 0251/10, 0251/2, 0251/3, 0251/4, 0251/5, 0251/6, 0251/7, 0251/8, 0251/9, 0252, 0253/3, 0253/4, 0253/6, 0253/7, 0253/8, 0254, 0259/2, 0259/4, 0260, 0264, 0265 hrsz-ból 387,6 ha (0265a, 0265b, 0265c, 0265d, 0265f), 0266/2, 0282
Szuhafő
062, 063/1, 065 hrsz-ból 6 ha (065a, 065b), 066/2, 066/4, 066/5, 066/6, 066/7, 066/8, 067, 071, 072, 073/1, 073/2, 074/2, 074/3, 074/4, 074/5, 075, 076, 077, 080, 081/1, 081/2, 089/2
Teresztenye
024/1 hrsz-ból 3,7 ha (024/1a, 024/1b, 024/1c), 025, 026, 027/1, 027/2, 028 hrsz-ból 41,5 ha (028a, 028b, 028c), 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037 hrsz-ból 54,2 ha (037a, 037b, 037c, 037d, 037f), 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044 hrsz-ból 25,6 ha (044a, 044b, 044c), 045, 046 hrsz-ból 40,5 ha (046a, 046b, 046c), 047 hrsz-ból 35,2 ha (047a, 047b, 047c, 047d, 047f), 048, 049 hrsz-ból 59,2 ha (049a, 049b, 049c, 049d, 049f, 049g, 049h), 050, 053 hrsz-ból 78,3 ha (053a, 053b, 053c, 053d, 053f, 053g, 053h), 054, 055 hrsz-ból 32,9 ha (055a, 055b, 055c), 056, 057 hrsz-ból 54,5 ha (057a, 057b, 057c, 057d, 057f, 057g, 057h, 057j, 057k), 058, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 059/15, 059/16, 059/17, 059/18, 059/19, 059/2, 059/20, 059/21, 059/22, 059/23, 059/24, 059/25, 059/26, 059/27, 059/28, 059/29, 059/3, 059/30, 059/31, 059/32, 059/33, 059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 059/8, 059/9, 060, 061 hrsz-ból 79 ha (061a, 061b, 061c, 061d, 061f, 061g, 061h, 061j, 061k, 061l, 061m), 062, 063 hrsz-ból 65,1 ha (063a, 063b, 063c)
Tornakápolna
02, 05/1 hrsz-ból 51,4 ha (05/1a, 05/1b, 05/1c, 05/1d, 05/1f, 05/1g), 05/2, 07 hrsz-ból 17,5 ha (07a, 07b, 07c), 08, 09 hrsz-ból 7,8 ha (09a, 09b, 09c, 09d), 010, 011/1 hrsz-ból 18,7 ha (011/1a, 011/1b), 011/2, 039, 040/11, 040/12, 040/13, 040/14, 040/17, 040/18, 040/19, 040/2 hrsz-ból 1 ha (040/2a, 040/2b), 040/20, 040/21, 040/22, 040/23, 040/23, 040/24, 040/25, 040/26, 040/3, 040/4, 040/5, 040/6 hrsz-ból 1,3 ha (040/6a, 040/6b), 040/8, 040/9, 041, 042, 043, 044 hrsz-ból 2,4 ha (044a, 044b), 045
Tornanádaska
7/4, 7/5, 12, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 011, 013/1, 013/10, 013/11, 013/12, 013/13, 013/14, 013/15, 013/16, 013/17, 013/18, 013/19, 013/2, 013/20, 013/21, 013/22, 013/23, 013/24, 013/25 hrsz-ból 0,7 ha (013/25a, 013/25b), 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 015/1, 015/10, 015/11, 015/2, 015/3, 015/4, 015/5, 015/6, 015/7, 015/8, 015/9, 059, 060, 061 hrsz-ból 27,5 ha (061a, 061b, 061c, 061d), 062, 063, 064, 068 hrsz-ból 310 ha (068a, 068b)
Tornaszentandrás
073/1, 073/2 hrsz-ból 55,2 ha (073/2a, 073/2b, 073/2c), 074
Trizs
046/15, 054, 055, 057, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 069, 070, 071, 072/1, 072/2, 073, 081, 082, 083, 084, 085/10, 085/8, 085/9, 088/3, 088/4, 089
Varbóc
041/10 hrsz-ból 6,6 ha (041/10a, 041/10b), 045 hrsz-ból 4,1 ha (045a, 045b, 045c), 046, 047/1, 047/2, 048, 049, 050, 051/1, 051/2, 052/1, 052/2 hrsz-ból 5,5 ha (052/2a, 052/2b), 052/3, 053, 054 hrsz-ból 147,2 ha (054a, 054b).
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei, valamint az aláhúzással jelölt települések teljes bel- és külterülete az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

Az Aggteleki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Aggtelek
04, 06, 016/1-3, 019, 025, 026/6, 026/9, 029/1-2, 030/3, 031, 097/2, 097/3 hrsz-ból 2,5 ha (a 41C erdőrészlet területén fekvő rész), 097/4, 0100 hrsz-ból 84,6 ha (a 40 erdőtag, a 41A, 41B erdőrészletek és a 41C erdőrészlet területén fekvő rész), 0103/2-4, 0103/6-7, 0107/1-2, 0110 hrsz-ból 23,1 ha (a 21H, 21I, 21J erdőrészletek), 0111/2 hrsz-ból 124,4 ha (a 15, 17 erdőtag, a 19A erdőrészlet területén fekvő rész, a 19C erdőrészlet területén fekvő rész, a 19D erdőrészlet területén fekvő rész, és a 19TI2 erdőrészlet), 0112, 0116/1 hrsz-ból 65,3 ha (a 3D erdőrészlet területén fekvő rész, a 18 erdőtag, a 20E erdőrészlet területén fekvő rész, és a 21TI2 erdőrészlet), 0116/2 hrsz-ból 118,5 ha (a 3A, 3B, 3C erdőrészletek, a 3D erdőrészlet területén fekvő rész és a 11 erdőtag), 0119
Bódvarákó
032 hrsz-ból 25,5 ha (9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10TN erdőrészletek)
Bódvaszilas
040, 093, 095, 099, 0122/1 hrsz-ból 272,3 ha (1 erdőtag, 2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G erdőrészletek, 6 és 7 erdőtagok), 0151, 0159
Égerszög
029-033, 034/3, 035/1, 036-040
Jósvafő
04, 05, 07/5, 08, 09, 010/5, 011, 012, 015, 016, 017/1, 017/3-4, 018, 019, 022/3, 025/1, 028, 30/2-3, 030/6-7, 030/11, 030/13-14, 031/1, 031/3-9, 031/11, 031/14-17, 031/19-21, 032, 033/1-5, 034, 035, 037/10-11, 037/16, 037/18-19, 037/23, 038, 039, 040/1-8, 040/10-11, 040/14-15, 040/19, 040/22, 040/29-34, 041/5, 042/2, 048, 050-052, 053/11, 054, 055/5-10, 055/12-13, 055/15, 055/17-18, 055/23-24, 055/26, 057-059, 060/2-3, 060/6-10, 061, 062/4, 062/15-19, 063/1-2, 065-068, 072/1-2, 073/1-2, 073/5-7, 073/9-13, 074-076, 077/2-3, 077/6-11, 077/16-19, 078, 079/1-2, 079/7-8, 080/2-8, 080/12, 081, 082/1-3, 084, 087/3, 088/5, 088/7, 090, 091, 095, 097, 0101, 0103, 0149, 0154-0159
Martonyi
020/4, 020/6, 021, 022/1, 022/3, 022/4, 023
Szögliget
076/5 hrsz-ból 64,4 ha (a 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20G, 20H, 20I, 20J, 20K, 20TI1, 20TI2, 20TI3, 20TI4, 20TN erdőrészletek és a 20CE erdőrészlet területén fekvő rész), 0196 hrsz-ból 1,0 ha (a 3TI erdőrészlet, illetve a 3ÚT erdőrészlet területén fekvő rész), 0204, 0205 hrsz-ból 90,2 ha (a 2 erdőtag és a 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F erdőrészletek), 0245 hrsz-ból 6,4 ha (a 26B, 26C és 29F erdőrészletek), 0265 hrsz-ból 4,2 ha (a 20F erdőrészlet és a 20CE erdőrészlet területén fekvő rész), 0282 hrsz-ból 0,1 ha (a 20CE erdőrészlet területén fekvő rész)
Teresztenye
024/1, 025, 026, 027/1, 028, 034, 035, 037-041, 056-058, 059/2-13, 059/15-33, 060-063
Tornanádaska
7/4, 7/5, 12, 062 hrsz-ból 31,1 ha (a 8A erdőrészlet területén fekvő rész, a 8B erdőrészlet területén fekvő rész, a 8C erdőrészlet területén fekvő rész, és a 8D, 8E, 8TI erdőrészletek), 063 hrsz-ból 1,0 ha (a 8A erdőrészlet területén fekvő rész, a 8B erdőrészlet területén fekvő rész, és a 8C erdőrészlet területén fekvő rész), 068 hrsz-ból 103,0 ha (a 6A, 7A erdőrészletek, a 8A erdőrészlet területén fekvő rész és a 8B erdőrészlet területén fekvő rész)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
1

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére