• Tartalom
Oldalmenü

32/2007. (XII. 21.) PM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

2010.03.31.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörben eljárva – a lóversenyfogadás szabályairól szóló 20/1991. (XI. 5.) FM–PM együttes rendelet 2. §-ának hatályon kívül helyezése tekintetében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–29. §1

30. § (1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)2

(4)3

(5)–(6)4

(7)5

1–4. számú melléklet a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelethez6

1

Az 1–29. § e rendelet 30. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 30. § (2)–(3) bekezdése e rendelet 30. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 30. § (4) bekezdése e rendelet 30. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 30. § (5)–(6) bekezdése e rendelet 30. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 30. § (7) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–4. számú melléklet e rendelet 30. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette.