• Tartalom

333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól

2016.12.17.

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (Tv.) 16. §-a (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

a) a határterület egészére vagy egyes szakaszaira, valamint

b) az Európai Unió tagállamai között belső járatként közlekedő légi, vasúti és vízi járatoknak Magyarország államhatárának átlépésére

a belső határon határellenőrzés rendelhető el.

2. §2 A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, illetve az ideiglenesen visszaállított határellenőrzés meghosszabbítását

a) közrendet fenyegető komoly veszély esetén a határrendészetért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter együttesen,

b) belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén a határrendészetért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter együttesen,

c) súlyos járványveszély esetén a határrendészetért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter együttesen

kezdeményezi a Kormánynál.

3. § (1)3 A határrendészetért felelős miniszter feladata

a) a Kormány előzetes hozzájárulása alapján a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 27. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás és értesítés, valamint a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 27. cikk (5) bekezdésében meghatározott egyeztetés,

b) a határellenőrzés azonnali visszaállításakor a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott értesítés,

c) a schengeni övezet működését általánosan veszélyeztető kivételes körülmények esetén alkalmazható különös eljárás során a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 29. cikk (2) bekezdésében meghatározott értesítés,

d) a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 33. cikkében meghatározott jelentés elkészítése és benyújtása,

e) a nyilvánosság Schengeni határ-ellenőrzési kódex 34. cikkében meghatározott tájékoztatása, és

f) a Kormány előzetes hozzájárulása alapján a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 25. cikk (1) bekezdésében megjelölt valamely feltétel fennállása esetén az Európai Bizottság felkérése arra, hogy nyújtson be javaslatot az Európai Tanácsnak arra vonatkozóan, hogy egy vagy több tagállam állítsa vissza a határellenőrzést belső határainak teljes hosszán vagy bizonyos részein.

(2)4 A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról határrendészetért felelős miniszter tájékoztatja azokat a Magyarországgal szomszédos államokat, amelyek nem tagállamai az Európai Uniónak.

4. §5 A Kormány a határellenőrzéshez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, valamint azok fenntartása költségeinek fedezetéről a határellenőrzés Schengeni határ-ellenőrzési kódex

a) 25. és 29. cikke szerinti ideiglenes visszaállítása esetén az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatása mellett a határrendészetért felelős miniszter és az állami infrastruktúra-beruházásokért felelős miniszter együttes előterjesztése alapján az 1. §-ban meghatározott határellenőrzés elrendelésével egyidejűleg,

b) 28. cikke szerinti ideiglenes visszaállítása esetén a határrendészetért felelős miniszter és az állami infrastruktúra-beruházásokért felelős miniszter együttes előterjesztése alapján utólag

dönt.

5. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság belső határain az ellenőrzés megszüntetéséről szóló tanácsi határozatban meghatározott napon lép hatályba.

6. §6 Ez a rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. cím II. fejezetében meghatározott rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

7. § E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 414. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 416. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére