• Tartalom
Oldalmenü

35/2007. (VII. 3.) EüM–FVM együttes rendelet

a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról1

2008.05.16.

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-ának (10) bekezdésében, valamint a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) és e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

1–2. §2

3. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet mellékletének 1., 4., 7., 12–13., 17–18., 22. a)c), 22. fc)fe) és 22. g) pontja 2007. augusztus 16-án lép hatályba.

(3) E rendelet mellékletének 22. fa), 22. fb), 22. h) és i) pontja 2007. augusztus 28-án lép hatályba.

(4) E rendelet mellékletének 2–3., 9–10., 14–16., 19–21. és 23. pontja 2007. szeptember 2-án lép hatályba.

(5) Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2006/92/EK irányelve (2006. november 7.) a 76/895/EGK, 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek a kaptán, diklórfosz, etion és a folpet megengedett legmagasabb határértékei tekintetében történő módosításáról;

b) a Bizottság 2007/7/EK irányelve (2007. február 14.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek az atrazin, lambda-cihalotrin, fenmedifam, metomil, linuron, penkonazol, pimetrozin, bifentrin és abamektin megengedett legmagasabb határértékei tekintetében történő módosításáról;

c) a Bizottság 2007/8/EK irányelve (2007. február 20.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek a foszfamidon és a mevinfosz megengedett legmagasabb határértékei tekintetében történő módosításáról;

d) a Bizottság 2007/9/EK irányelve (2007. február 20.) a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek az aldikarb megengedett legmagasabb határértékei tekintetében történő módosításáról;

e) a Bizottság 2007/11/EK irányelve (2007. február 21.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek az acetamiprid, tiakloprid, imazoszulfuron, metoxi-fenozid, S-metolaklór, milbemektin és a tribenuron megengedett legmagasabb határértékei tekintetében történő módosításáról;

f) a Bizottság 2007/12/EK irányelve (2007. február 26.) a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek a penkonazol, benomil és a karbendazim megengedett legmagasabb határértékei tekintetében történő módosításáról.

Melléklet a 35/2007. (VII. 3.) EüM–FVM
együttes rendelethez3

1–21.
22. Az R. 1. számú mellékletében az alábbi hatóanyag-kultúra párok egyes határértékei a következők szerint módosulnak:
a) az 1. abamektin hatóanyag
aa) ,,dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,02 KH” szövegrésze helyébe a „dió, mandula, mogyoró, gesztenye *0,01 KH” szövegrész lép,
ab) ,,kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,02 KH” szövegrésze helyébe a „kókuszdió, makadám dió, pisztácia, kesudió, pekándió 0,01 KH” szövegrész lép,
ac) ,,déligyümölcsök (kivéve citromfélék) 0,01 KH” szövegrésze helyébe a „déligyümölcsök (kivéve citromfélék, papaya) 0,01 KH” szövegrész lép,
ad) ,,petrezselyemlevél, zellerlevél, metélőhagyma, sáfrány, turbolya *0,01 KH” szövegrésze helyébe a „petrezselyemlevél, zellerlevél, metélőhagyma, sáfrány, turbolya *1” szövegrész lép,
b) a 38. bifentrin hatóanyag „déligyümölcsök (kivéve citromfélék, banán) 0,05 KH” szövegrésze helyébe a „déligyümölcsök (kivéve citromfélék, banán, mangó, papaya) 0,05 KH” szövegrész lép,
c) a 243. lambda-cihalotrin hatóanyag
ca) ,,déligyümölcsök (kivéve citromfélék) 0,02 KH” szövegrésze helyébe a „déligyümölcsök (kivéve citromfélék, olíva) 0,02 KH” szövegrész lép,
cb) ,,szárukért termesztett zöldségek (kivéve zeller (friss)) *0,02 KH” szövegrésze helyébe a „szárukért termesztett zöldségek (kivéve zeller, köménymag) *0,02 KH” szövegrész lép,
d) a 269. metomil hatóanyag „paprika 0,05 KH” szövegrésze helyébe a „paprika 0,2” szövegrész lép,
e) a 373. tiodikarb hatóanyag „paprika 0,05 KH” szövegrésze helyébe a „paprika 0,2” szövegrész lép,
f) a 298. penkonazol hatóanyag
fa) ,,ribiszke *0,5” szövegrésze helyébe a „ribiszke, szamóca *0,5” szövegrész lép,
fb) ,,bogyós gyümölcsűek (kivéve ribiszke) *0,05 KH” szövegrésze helyébe a „bogyós gyümölcsűek (kivéve ribiszke, szamóca) *0,05 KH” szövegrész lép,
fc) ,,paprika, paradicsom 0,05 KH” szövegrésze helyébe a „paprika 0,2” szövegrész lép,
fd) ,,padlizsán *0,05 KH” szövegrésze helyébe a „padlizsán *0,1” szövegrész lép,
fe) ,,kabakosok (kivéve dinnyefélék, tökfélék) 0,05 KH” szövegrésze helyébe a „ehető héjú kabakosok 0,1” szövegrész lép,
g) a 303. pimetrozin hatóanyag „bogyós gyümölcsűek *0,02 KH” szövegrésze helyébe a „egyéb bogyós gyümölcsűek *0,02 KH” szövegrész lép,
h) a 30. benomil hatóanyag „citromfélék 0,1 KH” szövegrésze helyébe a „citromfélék 0,5” szövegrész lép,
i) a 208. karbendazim hatóanyag „citromfélék 0,1 KH” szövegrésze helyébe a „citromfélék 0,5” szövegrész lép.
23.
1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 50. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A melléklet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 5. pontja szerint módosított szöveg.