• Tartalom

35/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2020.11.12.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. §1 A Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület kiterjedése 310,52 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, 29,61 ha kiterjedésű fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Nyírség homokterületeit egykor borító hatalmas kiterjedésű gyöngyvirágos-tölgyes és gyertyános-tölgyes társulások egyik utolsó egybefüggő maradványának, a terület sajátos növény- és állatvilágának a megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

5. §2 Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

6. §3

1. számú melléklet a 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez4

A Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

 

A

B

C

1.

Település

Fekvés

Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján

2.

Baktalórántháza

külterület

0220 hrsz.-ból az    
    Y    X
874926,75    296311,75
875015,50    296289,60
875017,31    296289,13
875126,81    296261,78
875294,25    296219,94
875294,31    296219,88
875354,75    296211,34
875341,12    296153,06
875216,50    295667,08
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 26,47 hektár kiterjedésű rész,
0222 hrsz.-ból az
    Y    X
874423,43    296830,20
874862,82    296175,87
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 36,81 hektár kiterjedésű rész,
0224/1 hrsz.-ból az    
    Y    X
874117,19    297279,41
874411,31    296847,94
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 34,34 hektár kiterjedésű rész,
0238/12 hrsz.-ból az    
    Y    X
874034,81    299438,35
874052,56    299411,94
874150,00    299273,44
874239,12    299144,88
874314,75    299034,94
873680,75    298606,44
873698,72    298580,19
873705,52    298570,34
874004,94    298129,56
874174,10    297890,15
874178,95    297881,64
874194,51    297854,25
874257,45    297757,10
874335,87    297641,38
874016,87    297426,56
874108,00    297292,87
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 212,9 hektár kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

2. számú melléklet a 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez5

A Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület fokozottan védett területének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

 

A

B

C

1.

Település

Fekvés

Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján

2.

Baktalórántháza

külterület

0222 hrsz.-ból az
    Y    X
874423,43    296830,20
874807,75    296257,87
874795,38    296236,85
874779,69    296217,09
874762,31    296219,84
874750,69    296194,09
874697,12    296164,53
874683,31    296161,56
874659,44    296143,38
874650,19    296146,59
874634,81    296113,03
874620,81    296087,28
874589,69    296085,56
874567,75    296058,57
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 29,61 hektár kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület.
1

A 2. § az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § az ugyanezen rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 6. § ugyenezen § alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. számú melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. számú melléklet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére