• Tartalom

358/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

358/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Adó- és Pénzügyi Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról és egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről1

2008.01.03.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 182. § (10) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja:

1–3. §2

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

4. §3

Hatályon kívül helyező rendelkezések

5. § (1)–(2)4

(3)5

Átmeneti rendelkezések

6. § (1) A külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendeletet továbbra is alkalmazni kell azokban az esetekben, amikor a külföldön nyilvántartásba vett adóalany adó-visszatérítési joga 2008. január 1. napját megelőzően keletkezett.

(2) A diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről szóló 237/1997. (XII. 18.) Korm. rendeletet továbbra is alkalmazni kell azokban az esetekben, amikor a képviselet és a képviselet tagjának adó-visszaigénylési joga 2008. január 1. napját megelőzően nyílt meg.

(3) A külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről szóló 221/2001. (XI. 21.) Korm. rendeletet továbbra is alkalmazni kell azon adó-visszatérítési kérelmek esetében, amelyek alapjául szolgáló termékértékesítések teljesítési időpontja 2008. január 1. napját megelőzi.

1

A rendeletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (1) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 1–3. §-t az 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t az 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (1)–(2) bekezdését az 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére