• Tartalom

36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet

a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról

2007.11.21.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Ez a rendelet közzéteszi a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.) 34–36. §-ában meghatározott azon tevékenységek listáját, amelyek a szakmai tapasztalaton alapuló elismerés rendszerének hatálya alá tartozó külön tevékenységeknek minősülnek.

(2) Az Elismerési tv. 34. §-ában meghatározott tevékenységeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Elismerési tv. 35. §-ában meghatározott tevékenységeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Elismerési tv. 36. §-ában meghatározott tevékenységeket e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szakmai gyakorlaton alapuló elismerés rendszeréről szóló 7/2004. (III. 8.) OM rendelet hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

3. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) IV. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

1
NICE-nómenklatúra (megfelel az ISIC 23–40 főcsoportnak)

23. főcsoport

Textilanyagok gyártása

 

232

Textilanyagok gyártása és feldolgozása gyapjúfeldolgozó gépeken

 

233

Textilanyagok gyártása és feldolgozása pamutfeldolgozó gépeken

 

234

Textilanyagok gyártása és feldolgozása selyemfeldolgozó gépeken

 

235

Textilanyagok gyártása és feldolgozása len- és kenderfeldolgozó gépeken

 

236

Egyéb textilalapanyagokat (juta, keményrost stb.) feldolgozó ipar, kötélgyártás

 

237

Kötött és hurkolt termékek gyártása

 

238

Textilkészáru gyártása

 

239

Egyéb textilipari tevékenységek

24. főcsoport

Lábbelik, ruházati kiegészítők és ágyneműk gyártása

 

241

Lábbeligyártás (gumi- és facipők kivételével)

 

242

Egyedi méretes cipők gyártása és javítása

 

243

Ruhagyártás (a szőrmeáruk kivételével)

 

244

Matracok és ágyneműk gyártása

 

245

Bőr- és szőrmeipar

25. főcsoport

Faipari termékek és parafa termékek gyártása a bútorgyártás kivételével

 

251

Fűrészáruk készítése és famegmunkálás

 

252

Félkész faáruk gyártása

 

253

Fa építőanyagok sorozatgyártása a parkettagyártást is beleértve

 

254

Fa tárolóeszközök gyártása

 

255

Egyéb faipari termékek gyártása (bútorok kivételével)

 

259

Szalmaáruk, parafa, kosártermékek, fonott áru és rattan termékek gyártása, kefegyártás

26. főcsoport

260

Fabútorok gyártása

27. főcsoport

Papírgyártás és papírtermékek gyártása

 

271

Papírmassza-, papír- és kartongyártás

 

272

Papír- és kartonfeldolgozás, cellulóztermékek gyártása

28. főcsoport

Nyomdaipar, kiadói tevékenységek és azokhoz kapcsolódó tevékenységek

29. főcsoport

Bőripar

 

291

Bőrgyártás (cserzés és bőrkikészítés)

 

292

Bőráru gyártása

korábbi 30. főcsoport

Gumi és műanyagtermékek, szintetikus szálak és keményítő alapanyagú termékek gyártása

 

301

Gumi és azbeszt feldolgozása

 

302

Műanyag feldolgozása

 

303

Műszálak gyártása

korábbi 31. főcsoport

Vegyipar

 

311

Vegyipari alapanyaggyártás és azok további feldolgozása

 

312

Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen mezőgazdasági és ipari felhasználás céljaira (beleértve az ISIC 312. csoporthoz tartozó növényi vagy állati eredetű zsírokat és olajokat is)

 

313

Vegyipari termékek különleges feldolgozása, különösen háztartási vagy irodai használatra (a gyógyászati és gyógyszerészeti termékek kivételével) (korábbi ISIC 319 csoport)

32. főcsoport

320

Ásványolajipar

33. főcsoport

Nem fémtartalmú ásványok feldolgozása

 

331

Égetett építőanyag gyártás

 

332

Üveggyártás és üvegipari termékek gyártása

 

333

Kerámiatermékek gyártása, beleértve a finom kerámia és a hőálló termékek gyártását is

 

334

Cement-, mész- és gipszgyártás

 

335

Beton, cement és gipsz alapanyagú építőanyagok gyártása

 

339

Kőmegmunkálás és -feldolgozás és egyéb nem fémtartalmú ásványanyagtermékek gyártása

34. főcsoport

Vas- és fémgyártás és -feldolgozás

 

341

Vas- és acélipar (az ESZAK-Szerződésben meghatározottak szerint, beleértve a kokszoló üzemeket is)

 

342

Acélcsőgyártás

 

343

Drótgyártás, hideghúzás, hidegen hengerelt szalag gyártás, hidegsajtolás

 

344

Fémgyártás és -feldolgozás

 

345

Fémöntöde

35. főcsoport

Fémipari termékek gyártása (a gép- és járműgyártás kivételével)

 

351

Fémkovácsolás, -sajtolás, -préselés

 

352

Másodlagos átalakítás és felületkezelés

 

353

Fémszerkezetek gyártása

 

354

Kazán- és ipari edények gyártása

 

355

Szerszám- és szerelvénygyártás, fém alapanyagú késztermékgyártás (kivéve az elektromos berendezéseket)

 

359

Kiegészítő lakatosipari tevékenységek

36. főcsoport

Gépgyártás (elektromos gépek kivételével)

 

361

Mezőgazdasági gépek és traktorok gyártása

 

362

Irodagépgyártás

 

363

Fémfeldolgozó és egyéb szerszámgépek, valamint ezek tartozékai és egyéb gépi hajtású szerszámok gyártása

 

364

Textilipari gépek és tartozékaik gyártása, varrógépgyártás

 

365

Élelmiszer-ipari és italgyártó, valamint vegyipari és kapcsolódó iparági berendezések gyártása

 

366

Kohó-, hengerművi és bányaipari berendezések gyártása, vas- és acélöntödék berendezéseinek, valamint építőipari berendezések gyártása, emelőberendezések és szállítóeszközök gyártása

 

367

Erőátviteli berendezések gyártása (fogaskerék, gördülőcsapágy stb.)

 

368

Gépgyártás egyéb iparágak számára

 

369

Egyéb gépipari termékek gyártása

37. főcsoport

Elektrotechnikai ipar

 

371

Villamos vezetékek és kábelek gyártása

 

372

Villanymotorok, -generátorok, -transzformátorok, -kapcsoló berendezések és a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos egyéb hasonló berendezések gyártása

 

373

Ipari elektromos eszközök, berendezések és felszerelések gyártása

 

374

Távközlési berendezések, mérőberendezések, egyéb mérő- és szabályozóeszközök és elektromos gyógyászati termékek gyártása

 

375

Elektromos eszközök és berendezések, rádió és televízió vevőkészülékek, elektroakusztikai eszközök és berendezések gyártása

 

376

Háztartási berendezések és eszközök gyártása

 

377

Lámpák és világítóeszközök gyártása

 

378

Elem- és akkumulátorgyártás

 

379

Elektrotechnikai termékek javítása, összeszerelése és szakszerű beszerelése

korábbi 38. főcsoport

Járműgyártás

 

383

Gépjármű- és gépjárműalkatrész-gyártás

 

384

Gépjármű-, motorkerékpár- és kerékpárjavítás

 

385

Motorkerékpár- és kerékpárgyártás, illetve -alkatrészgyártás

 

389

Egyéb járműgyártás

39. főcsoport

Egyéb feldolgozóipar

 

391

Finommechanikai műszerek, mérő és ellenőrző berendezések gyártása

 

392

Orvosi és ortopédiai segédeszközök gyártása (ortopéd cipők kivételével)

 

393

Fényképészeti és optikai készülékek és berendezések gyártása

 

394

Óragyártás és -javítás

 

395

Ékszerkészítés és drágakő-megmunkálás

 

396

Hangszerek gyártása és javítása

 

397

Játékok, sport- és szabadidőtermékek gyártása

 

399

Egyéb feldolgozóipari ágazatok

40. főcsoport

Építőipar

 

400

Építés (általános); bontás

 

401

Házépítés szerkezetkész állapotig (lakás célú vagy egyéb)

 

402

Mélyépítés, útépítés, hídépítés, vasútépítés stb.

 

403

Szerelés

 

404

Kulcsrakész átadás

2
NICE-nómenklatúra

20. A. főcsoport

200

Állati és növényi eredetű zsírok és olajok gyártása

20. B. főcsoport

Élelmiszergyártó ágazatok (italgyártó ágazatok kivételével)

 

201

Vágóhidak, húsipar, húskonzervipar

 

202

Tej és tejtermékek gyártása

 

203

Gyümölcs és zöldség konzervgyártás, -tartósítás

 

204

Halászati termékek konzerválása, tartósítása

 

205

Malomipari termékek

 

206

Sütőipari termékek, beleértve a cukrászatot és a hosszan eltartható sütőipari termékeket is

 

207

Cukoripar

 

208

Kakaó-, csokoládé- és cukorkagyártó ipar

 

209

Egyéb élelmiszer-ipari ágazat

21. főcsoport

Italgyártás

 

211

Etilalkohol gyártása erjesztéssel, élesztő és szeszes italok gyártása

 

212

Bor és egyéb nem malátatartalmú szeszes italok gyártása

 

213

Sörgyártás és malátázás

 

214

Üdítőital-gyártás és ásványvíz-palackozás

korábbi 30. főcsoport

Gumi- és műanyagfeldolgozás, műszálas és szintetikus fonalak, valamint keményítő alapanyagú termékek gyártása

 

304

Keményítő alapanyagú termékek gyártása

3
ISIC-nómenklatúra

korábbi

855

Fodrászatok, a pedikűrösök és a kozmetikus- és fodrászképző intézetek tevékenységeinek a kivételével

2. számú melléklet a 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

1
ISIC-nómenklatúra

korábbi 04. főcsoport

Halászat

 

043

Belvízi halászat

korábbi 38. főcsoport

Jármű- és járműalkatrész-gyártás

 

381

Hajógyártás, hajójavítás

 

382

Vasúti járművek és vasúti járműalkatrész-gyártás

 

386

Repülőgépgyártás (beleértve az űrjárműveket is)

korábbi 71. főcsoport

A közlekedés kiegészítő tevékenységei, valamint egyéb tevékenységek:

korábbi

711

Háló- és étkezőkocsi-üzemeltetés; vasúti járművek karbantartása javítóműhelyben; vasúti kocsik takarítása

korábbi

712

A városi, külvárosi és helyközi közlekedésben részt vevő járművek karbantartása

korábbi

713

Egyéb, a közúti személyszállításban részt vevő járművek (gépjárművek, autóbuszok, taxik) karbantartása

korábbi

714

Közúti kiegészítő berendezések üzemeltetése és karbantartása (díjköteles utak, alagutak és hidak, autóbusz-pályaudvarok, autóparkolók, autóbusz és villamos garázsok és remizek)

korábbi

716

A belvízi hajózás kiegészítő tevékenységei (például vízi utak, kikötők és egyéb vízi közlekedési berendezések üzemeltetése és karbantartása, vontató és révkalauz szolgáltatások nyújtása a kikötőkben, bóják telepítése, hajók berakodása/kirakodása és egyéb hasonló szolgáltatások nyújtása, például hajómentés, csónakházvontatás és -üzemeltetés)

73. főcsoport

Postai és távközlési szolgáltatások

korábbi 85. főcsoport

Személyi szolgáltatások

 

854

Mosoda, vegytisztító és kelmefestő szolgáltatás

korábbi

856

Fényképész-műtermek: portréfényképészet és kereskedelmi fényképészeti szolgáltatás a sajtófotózás kivételével

korábbi

859

Egyéb személyi szolgáltatások (beleértve az épület- vagy helyiségfenntartási és -takarítási szolgáltatásokat is)

2
ISIC-nómenklatúra
A következő nem helyhez kötött tevékenységek:
a) áruvásárlási és -értékesítési tevékenységek:
– vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612 csoport)
– rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők,
b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem említő egyéb átmeneti intézkedések alá tartozó tevékenységek.
3
ISIC-nómenklatúra 718 és 720 csoportja
A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:
– bármilyen célú utazás vagy bizonyos részfeladat (utazás, elszállásolás, ellátás, kirándulások stb.) szervezése, ajánlata és közvetítése közvetlenül vagy jutalékért,
– közvetítő szerep a különféle fuvarozók és az árukat küldő vagy küldött árut fogadó személyek között, valamint az ilyen tevékenységekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek elvégzése:
aa) a megbízó nevében szerződések megkötése a fuvarozókkal,
bb) a megbízó számára a legmegfelelőbbnek vélt fuvarozási mód, fuvarozó cég és útvonal kiválasztása,
cc) a fuvarozás műszaki szempontból történő előkészítése (például a fuvarozáshoz szükséges csomagolás); a fuvarozáshoz kapcsolódó különféle szolgáltatások nyújtása (például a hűtőszerelvények jéggel történő ellátása),
dd) a fuvarozáshoz szükséges formalitások elintézése, például menetlevelek kitöltése, szállítmányok összeállítása vagy szétválogatása,
ee) a fuvarozás különféle szakaszainak összehangolása, a tranzit biztosítása, az áruk átrakása, továbbszállítása és egyéb intézkedések megtétele,
ff) az áru előkészítése a speditőr, illetve a fuvarozó számára, az árut küldő vagy a küldött árut fogadó személy számára fuvarlehetőség biztosítása,
– a fuvarozási költségek kiszámolása és a számítás ellenőrzése,
– alkalmanként vagy folyamatosan szolgáltatások nyújtása a hajótulajdonos vagy a tengeri fuvarozó nevében vagy megbízásából (például kapcsolattartás a kikötőhatóságokkal vagy a vámszervekkel, a hajóellátó vállalkozóval stb.).

3. számú melléklet a 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

1

1. Egyéni vállalkozók nagykereskedelmi tevékenysége, kivéve a gyógyszerek, gyógyszerkészítmények, toxikus termékek, a kórokozók és a szén nagykereskedelmét (korábbi 611. csoport)

2. egy vagy több személy megbízásából és utasítására tevékenykedő közvetítő szakmai tevékenységei kereskedelmi tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos szerződések megtárgyalása vagy megkötése céljából a megbízó(k) nevében és a megbízó(k) számlájára;

3. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki bár nem rendelkezik állandó megbízással, kapcsolatot alakít ki olyan felek között, akik egymással közvetlenül kívánnak szerződni, vagy aki az ügyletet előkészíti, vagy segítséget nyújt a szerződés megkötésénél;

4. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki saját nevében más számlájára köt kereskedelmi ügyleteket;

5. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki mások számlájára árveréseken nagykereskedelmi értékesítést hajt végre;

6. olyan közvetítő szakmai tevékenysége, aki házról házra járva gyűjti össze a megrendeléseket;

7. egy vagy több kereskedelmi, ipari vagy kiskereskedelmi vállalkozás megbízásában álló közvetítő által nyújtott szolgáltatás.

2

ISIC-nómenklatúra

korábbi 612. csoport

Kiskereskedelem

Kizárt tevékenységek:

012

Mezőgazdasági gépek bérbeadása

 

640

Ingatlan bérbeadása

 

713

Autók, kocsik és lovak bérbeadása

 

718

Vasúti kocsik és vagonok bérbeadása

 

839

Gépek bérbeadása kereskedelmi tevékenységek végzéséhez

 

841

Moziférőhelyek és mozifilmek bérbeadása

 

842

Színházi férőhelyek és színházi berendezések bérbeadása

 

843

Hajók, csónakok, kerékpárok, pénzérmével működő játékautomaták bérbeadása

 

853

Bútorozott helyiségek bérbeadása

 

854

Vászonnemű kölcsönzése

 

859

Ruhakölcsönzés

3

ISIC-nómenklatúra

85. főcsoport:

1.

éttermek, kávéházak, kisvendéglők és egyéb vendéglátó-ipari helyek
(ISIC 852 csoport);

 

2.

szállodák, panziók, táborhelyek és egyéb szállásadó helyek (ISIC 853 csoport)

4

ISIC-nómenklatúra

korábbi 62. főcsoport

Bankok és egyéb pénzintézetek

korábbi

620

Szabadalmi hivatal és a találmányi díj elosztásáért felelős szervezetek

korábbi 71. főcsoport

Fuvarozás

korábbi

713

Közúti személyszállítás, kivéve a gépjárművekkel végzett szállítást

korábbi

719

Folyékony szénhidrogének és egyéb folyékony vegyi anyagok csővezetékes szállítása

korábbi 82. főcsoport

Közösségi szolgáltatások

 

827

Könyvtárak, múzeumok, botanikus kertek és állatkertek

korábbi 84. főcsoport

Szabadidős szolgáltatások

 

843

Egyéb szabadidős szolgáltatások

 

 

– sporttevékenységek (sportpályák üzemeltetése, sportrendezvények szervezése stb.), az oktatói tevékenységek kivételével

 

 

– sportfogadás (versenyistállók, sportfogadási helyiségek, versenypályák stb.)

 

 

– egyéb szabadidős szolgáltatások (cirkuszok, vidámparkok, egyéb szórakozási célú létesítmények)

korábbi 85. főcsoport

Személyi szolgáltatások

korábbi

851

Háztartási szolgáltatások

korábbi

855

Szépségszalonok és manikűr szolgáltatások, kivéve a pedikűrösök és a kozmetikus- és fodrászképző intézetek tevékenységeit

korábbi

859

Egyéb személyi szolgáltatások, kivéve a sportcélú és természetgyógyász masszőröket és a hegyi vezetőket, a következő csoportok szerint:

 

 

– fertőtlenítés és kártevő-mentesítés

 

 

– ruhakölcsönzés és tárgyak megőrzése

 

 

– házasságközvetítés és hasonló szolgáltatások

 

 

– asztrológia, jóslás stb.

 

 

– higiéniai szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó tevékenységek

 

 

– temetkezési és temetőfenntartási szolgáltatások

 

 

– utaskísérő és idegenforgalmi tolmácsok

5

A következő nem helyhez kötött önálló tevékenységek:

a) áruvásárlási és értékesítési tevékenységek:

– vándorkereskedők és házalók (korábbi ISIC 612 csoport)

– rögzített standok kivételével, fedett vagy nyitott piacokon kereskedők;

b) az ilyen tevékenységek nem helyhez kötött jellegű végzését kifejezetten kizáró vagy nem említő egyéb átmeneti intézkedések alá tartozó tevékenységek.

6

Önálló vállalkozói tevékenység a szén-nagykereskedelem terén és közvetítői tevékenység a szénágazatban (korábbi ISIC 6112 csoport).

7

A tevékenységek különösen a következő területeket érintik:

– vasúti kocsik bérbeadása személy- vagy árufuvarozás céljaira;

– közvetítő tevékenység végzése hajók vásárlása, eladása vagy bérbeadása során;

– kivándorlók utaztatásával kapcsolatos szervezés, tárgyalás és szerződéskötés;

– letétbe helyezett tárgyak és áruk átvétele a letevő megbízásából, akár vámvizsgálattal, akár anélkül, áruraktárakban, raktárakban, bútorlerakatokban, hűtőházakban, gabonatárolókban stb.;

– áruátvételi bizonylat kiállítása a letevő számára a letétbe helyezett áruról vagy tárgyról;

– értékesítésre váró, a vevőhöz történő szállítás alatt álló vagy a piacról elszállításra kerülő élőállat-szállítmányok esetén gondoskodás karámok, takarmány, elárusítóhely stb. biztosításáról;

– gépjárművek műszaki vizsgálati és felügyeleti feladatainak ellátása;

– áruk geometriai méreteinek és súlyának mérése.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére