• Tartalom

37/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Bátorligeti-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2020.11.12.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1986. (VIII. 21.) OKTH számú rendelkezésével védetté és egyben fokozottan védetté nyilvánított Bátorligeti-legelő természetvédelmi terület védettségét és fokozottan védettségét fenntartom.

2. § (1)2 A Bátorligeti-legelő természetvédelmi terület kiterjedése 23,4 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. melléklet tartalmazza.

(2)3

3. § A védettség indoka és célja a területen található homokpusztai gyeptársulások védett, illetve fokozottan védett, ritka növényfajainak megóvása, valamint a növénytársulásokhoz kapcsolódó állatvilág megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 37/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez4

A Bátorligeti-legelő természetvédelmi terület védett és egyben fokozottan védett ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

 

A

B

C

1.

Település

Fekvés

Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok alapján

2.

Bátorliget

külterület

0296/3, 0296/7

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület.
1

Az 1. § az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdését az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. mellékletet az 55/2020. (XI. 4.) AM rendelet 10. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére