• Tartalom

378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről1

2010.01.01.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. §-a (7) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1–3. §2

A SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZAKMAI FELTÉTELEI

Szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat

4–5. §3

A szakértői tevékenység engedélyezése, szakértői nyilvántartás4

6. §5

7. §6

8–8/A. §7

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1)8 Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)9

(3) A kiadott és érvényes szakértői, környezetvédelmi felülvizsgálatra jogosító engedélyek a bennük megjelölt lejárat idejéig, de maximum 5 évig érvényesek.

10. §10

11. § A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A rendelet szabályai nem érintik:]

e) a környezetvédelemi, illetve természetvédelemi és tájvédelemi szakértők tevékenységét.”

1. számú melléklet a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez11

2. számú melléklet a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez12

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 9. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–3. §-t a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői engedély az abban előírt határidőig hatályban marad.

3

A 4–5. §-t a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői engedély az abban előírt határidőig hatályban marad.

4

A 6. §-t megelőző alcím a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 602. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 6. §-t a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői engedély az abban előírt határidőig hatályban marad.

6

A 7. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 603. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 8–8/A. §-t a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői engedély az abban előírt határidőig hatályban marad.

8

A 9. § (1) bekezdése a 361/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 9. § (2) bekezdését a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői engedély az abban előírt határidőig hatályban marad.

10

A 10. §-t a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői engedély az abban előírt határidőig hatályban marad.

11

Az 1. számú mellékletet a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői engedély az abban előírt határidőig hatályban marad.

12

A 2. számú mellékletet a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői engedély az abban előírt határidőig hatályban marad.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére