• Tartalom

39/2007. (VIII. 14.) IRM rendelet

39/2007. (VIII. 14.) IRM rendelet

a Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megszüntetéséről

2007.08.16.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. §-ának (2) bekezdésében, illetve a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet e), h) és n) pontjában foglalt feladatköreimben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (2) bekezdése alapján a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, valamint a 6. § (2) bekezdés tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-ának (1) bekezdése alapján a legfőbb ügyésszel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet az Áht. 90. §-ának (1) bekezdés c) pontja és 91/A. §-a alapján 2007. augusztus 14-ei hatállyal megszüntetem.

2. § A megszűnő Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

a) székhelye: 8003 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2.

b) felügyeleti szerve: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

c) megszüntető szerve: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

3. § A Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet általános jogutódja a Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.

4. § A Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megszűnését követően valamennyi alapfeladatát jogutódja látja el.

5. § (1) Ez a rendelet 2007. augusztus 14-én lép hatályba.

(2)1

6. §2

1

Az 5. § (2) bekezdése – saját rendelkezése alapján – hatályát vesztette.

2

A 6. §-t e rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére