• Tartalom

391/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

391/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1–31. §1

32. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetés napján lép hatályba.

(4) E rendelet rendelkezéseit – a (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a hatálybalépést követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(5) Az R. e rendelettel megállapított 1. § (6) bekezdését, 5/A. § (6), (11) bekezdését, 18. § (7)–(9), (15) bekezdéseit, 21. §-át, valamint 24. § (17) bekezdését a már folyósított támogatások tekintetében is alkalmazni kell.

33. §2

Melléklet a 391/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez3

1

Az 1–31. §-t a 33. § hatályon kívül helyezte.

2

A 33. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 17. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 17. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére