• Tartalom

4/2007. (I. 16.) GKM rendelet

4/2007. (I. 16.) GKM rendelet

a bányafelügyeleti hatósági eljárásokban a hatósági közvetítő díjazásáról1

2008.05.16.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A több mint 20 ingatlan-tulajdonost és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használót érintő bányatelek megállapítása és kutatási jog adományozása iránt indított bányafelügyeleti hatósági eljárásban a bányafelügyelet által igénybe vehető hatósági közvetítő munkadíja óránként 5000 Ft, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett eljárásban kell alkalmazni.

(3)2

1

A rendeletet az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 40. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 33. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére