• Tartalom

4/2007. (III. 13.) PM rendelet

4/2007. (III. 13.) PM rendelet

a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 85. §-ában, valamint a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 104. §-ának (3) bekezdésében, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–4. §1

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(4)2

(5) Amennyiben az Európai Bizottság e rendelet hatálybalépését követően a Kezesek által az R.3 2. § (1) bekezdésének c) pontjában hivatkozott EK rendelet 2. cikk 4. pontjának d) alpontjában foglaltak szerint benyújtott módszertant a működtetni kívánt konstrukciók támogatástartalmának számítására elfogadja, akkor az R. 1. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltaktól a Kezes – a jóváhagyott módszertannak megfelelően – eltérhet. A Bizottság felé történő bejelentés csak olyan konstrukcióra vonatkozhat, amelyben a Kezes által vállalt készfizető kezesség egy vállalkozás esetén sem haladja meg a 800 millió forintot. A Bizottság által jóváhagyott konstrukció működtetését a Kezes csak a bizottsági jóváhagyással összhangban álló, az állami támogatási kormányrendelet alapján a pénzügyminiszter által az R. hatálya alá tartozó tevékenységére jóváhagyott Üzletszabályzata közzétételét követően kezdheti meg.

(6)4

1

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 12. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 5. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 12. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az R. megjelölésen a 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet értendő.

4

Az 5. § (6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 12. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére