• Tartalom

4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet

4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet

a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról1

2014.07.26.

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1) A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták olyan állatfajták, amelyeket Magyarország természetföldrajzi környezetében, történelmi múltra visszatekintően tenyésztenek, és ezáltal a nemzeti örökség, a mezőgazdasági génbank, valamint a természet- és tájvédelem részévé váltak. A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták olyan magas genetikai értéket képviselő, nem őshonos állatfajták, amelyek kiszorultak a termelésből, ezért a génállományuk megőrzése érdekében szükségessé vált védelmük. A veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének módosítását az agrárpolitikáért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter) lehet kezdeményezni.

(2) Az egyes mezőgazdasági állatfajták védett őshonos mezőgazdasági állatfajtává nyilvánítására irányuló kezdeményezésben igazolni kell a fajtának Magyarország természetföldrajzi környezetében végzett, történelmi múltra visszatekintő tenyésztését. Ennek érdekében a kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményezés indokait,

b) a fajta történelmi leírását és annak forrását,

c) az adott fajta fellelhető törzskönyvének ismertetését,

d) az állomány létszámát, várható változását, és a külön jogszabályban meghatározott kritikus szint szerinti tenyésztésbe vont nőivarú tenyészállat létszám eléréséhez szükséges eljárást, valamint annak időigényét,

e) az állomány tartási helyét,

f) a jelenlegi egyedek esetleges visszavezethetőségét a fellelhető egykori nyilvántartásokhoz.

(3) A veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták elismerésére irányuló kezdeményezésben igazolni kell a fajta magas genetikai értékét, valamint a létszám alakulásának bemutatását, amely a veszélyeztetett körbe történő besorolás alapját képezi.

(4) Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti fajták védettségének, illetve veszélyeztetettségének megszűnésére irányuló kezdeményezésben be kell mutatni azokat az indokokat, amelyek igazolják a védettség megszüntetésének szükségességét.

3. §2

4. § A védett őshonos és a magas genetikai értéket képviselő veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez külön jogszabály szerint az állam támogatást ad.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került állatfajták körének megállapításáról szóló 36/1994. (VI. 28.) FM–KTM együttes rendelet.

1. számú melléklet a 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelethez3

Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták

Faj

Fajta

Szarvasmarha és bivaly:

magyar szürke szarvasmarha

 

magyar házibivaly

Ló:

gidrán

 

hucul

 

kisbéri félvér

 

lipicai

 

furioso-north star

 

nóniusz

 

magyar hidegvérű

 

shagya arab

Szamár:

magyar parlagi szamár

Sertés:

szőke mangalica

 

fecskehasú mangalica

 

vörös mangalica

Juh:

hortobágyi (magyar) racka

 

gyimesi racka

 

tejelő cigája

 

cigája

 

cikta

Kecske:

magyar parlagi kecske

Tyúk:

sárga magyar tyúk

 

kendermagos magyar tyúk

 

fehér magyar tyúk

 

fogolyszínű magyar tyúk

 

fehér erdélyi kopasznyakú tyúk

 

fekete erdélyi kopasznyakú tyúk

 

kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk

Gyöngytyúk:

magyar parlagi gyöngytyúk

Lúd:

fodros tollú magyar lúd

 

magyar lúd

Kacsa:

fehér magyar kacsa

 

tarka magyar kacsa

Pulyka:

bronz pulyka

 

réz pulyka

Nyúl:

magyar óriás nyúl

2. számú melléklet a 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelethez4

Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták

Faj

Fajta

Szarvasmarha:

magyar tarka szarvasmarha

Juh:

magyar merinó

1

A rendeletet a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 91. § 8. pontja hatályon kívül helyezte 2019. augusztus 1. napjával.

2

A 3. §-t az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. számú melléklet a 2/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. számú melléklet a 92/2008. (VII. 24.) FVM–KvVM együttes rendelet 1. §-ával megállapított, az 1/2014. (VII. 23.) FM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére