• Tartalom

40/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Budai Sas-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 985/1957. számú határozatával védetté nyilvánított Budai Sas-hegy természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Budai Sas-hegy természetvédelmi terület kiterjedése 30 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a területen található őshonos dolomitsziklagyep védett, fokozottan védett, ritka növény- és állatfajainak megőrzése, valamint a kopár hegyoldalak további pusztulástól való megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 40/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Budai Sas-hegy természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Budapest XI. kerület
2373/8, 2373/9, 2373/10, 2391/17, 2391/18, 2638/2, 2668/4, 2668/41, 2668/42, 2668/58, 2668/59, 2668/60, 2668/61, 2668/62, 2668/63, 2668/64, 2668/65, 2668/66, 2668/67, 2668/86, 2668/90, 2668/103, 2668/104, 2668/107, 2668/108, 2668/111, 2668/112, 2668/114, 2668/147, 2668/148, 2669/149, 2668/150, 2668/151, 2668/152, 2668/153, 2668/154, 2668/155, 2668/156, 2668/258
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére