• Tartalom
Oldalmenü

41/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Budapesti botanikus kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 486/1960. számú határozatával védetté nyilvánított Budapesti botanikus kert természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Budapesti botanikus kert természetvédelmi terület kiterjedése 3 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Budapest VIII. kerület 36177/2.

3. § A védettség indoka és célja a területen található, természettudományi és természetvédelmi szempontból rendkívül értékes növénygyűjtemény megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.