• Tartalom

44/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Csokonyavisontai fás legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Csokonyavisontai fás legelő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Csokonyavisontai fás legelő természetvédelmi terület kiterjedése 433,0 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a dél-somogyi tájra jellemző fás legelő és az ott található idős, hatalmas termetű faegyedek, valamint a savanyú homoktalajon honos növénytársulások védelme és élőhelyük természetes állapotban való fenntartása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 44/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Csokonyavisontai fás legelő természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Csokonyavisonta
0426 hrsz-ból 19,5 ha (0426a, 0426b), 0436, 0440, 0441, 0442, 0444, 0445 hrsz-ből 100,2 ha (0445a, 0445b, 0445c, 0445d, 0445f, 0445g, 0445h, 0445j), 0448 hrsz-ból 27 ha (0448a, 0448b), 0449, 0450 hrsz-ból 28,7 ha (0450a, 0450b, 0450c), 0471 hrsz-ból 37,7 ha (0471a, 0471b) 0471 hrsz-ból 1,6 ha (0471b), 0472, 0473/1 hrsz-ból 50,6 ha (0473/1a, 0473/1b, 0473/1c) 0473/2 hrsz-ból 38,7 ha (0473/2a, 0473/2b, 0473/2c), 0474, 0475, 0476, 0477/1 hrsz-ből 21,3 ha (0477/1a, 0477/1b, 0477/1c, 0477/1d), 0477/3 hrsz-ból 23,8 ha (0477/3a, 0477/3b)
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére