• Tartalom

45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet

45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet

az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről

2009.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 112. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra – a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) 2007. április 1-jén lép hatályba az R. – e rendelet 1. §-ával megállapított – 2. § (4) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése.

(3)–(4)3

(5) A 2007. április 1-je előtt az egészségügyi dolgozó részére kiállított, a működési nyilvántartásban szereplő – külön jogszabályban meghatározott – adatok igazolására szolgáló igazolvány az azon feltüntetett érvényességi idő leteltének napjáig érvényes.

(6)4

1

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 137. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. §-t a 315/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. A 2. § 2008. december 31-én hatályos rendelkezése szerinti alapnyilvántartás adataira vonatkozóan lásd e módosító rendelet 4. § (6)–(7) bekezdését.

3

A 3. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 137. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (6) bekezdését a 315/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére