• Tartalom

46/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Dinnyési-fertő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1667/1966. számú határozatával védetté nyilvánított Dinnyési-fertő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Dinnyési-fertő természetvédelmi terület kiterjedése 529,9 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a területen található védett és fokozottan védett állatfajok, elsősorban a területen fészkelő madarak élőhelyének megóvása és fenntartása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 46/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Dinnyési-fertő természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Gárdony
024, 025/1, 025/2, 030, 031, 032/1
Pákozd
0119
Székesfehérvár
020302/1, 020302/2, 020303
Seregélyes
066/2, 067, 069/4
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 46/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Dinnyési-fertő természetvédelmi terület
fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Gárdony
024, 025/1, 025/2, 030, 032/1
Székesfehérvár
020302/1
Seregélyes
067
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére