• Tartalom

47/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Dunaalmási-kőfejtők természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 17/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Dunaalmási-kőfejtők természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Dunaalmási-kőfejtők természetvédelmi terület kiterjedése 230 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Dunaalmás és a Kőpite-hegy közötti Dunaterasz-rendszer felszínalaktani képződményeinek és kiemelkedő őslénytani jelentőséggel bíró földtani szelvényeinek, a Les-hegy környéki karsztforrásokhoz kapcsolódó formakincs, valamint a terület védett növény- és állatfajainak megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 47/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Dunaalmási-kőfejtők természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Dunaalmás
0560/2, 0560/3, 0560/4, 0560/5, 0560/7, 0560/8, 0560/9, 0560/11, 0560/13, 0560/14, 0560/15, 0560/17, 0560/18, 0560/19, 0560/20, 0561, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590/1
Szomód
0139/7, 0139/8, 0140, 0141, 0171
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére