• Tartalom

47/2007. (X. 20.) IRM rendelet

47/2007. (X. 20.) IRM rendelet

az ingyenes céginformációról

2010.12.31.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának a) pontjában és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (1) bekezdése alapján elektronikus úton kért ingyenes céginformáció biztosítására terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a céginformáció olyan biztosítására, amely a cégjegyzék adatai egészének, illetve annak jelentős részének megszerzését eredményezné.

2. § (1) A céginformációs szolgálat a www.e-cegjegyzek.hu honlapján (a továbbiakban: honlap) keresztül biztosítja az ingyenes elektronikus céginformációt. E rendelet szerinti céginformációk megismerése esetén a számítógépes rendszer használata is ingyenes.

(2)1 A céginformációs szolgálat az ingyenes céginformációt a 4. § és 5. § szerint biztosítja.

(3) Az ingyenes céginformáció tájékoztató jellegű, és közhiteles okiratként nem használható fel.

3. § (1) A honlap használatára név és jelszó megjelölését igénylő regisztrációt követően kerülhet sor. A regisztráció a honlap használata feltételeinek elfogadását is jelenti.

(2) A honlapon megismerhető céginformáció cégnév, vagy cégjegyzékszám, vagy adószám megadásával, az 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatok tekintetében név (cégnév) megadásával, cégkeresési program segítségével érhető el.

4. §2 (1) Az adatok lekérdezésének időpontjában a cégjegyzékben szereplő adatként ismerhető meg a cég fennálló vagy törölt cégjegyzékszáma, cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe, tevékenysége, jegyzett tőkéje, adószáma, továbbá az, ha a cég csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.

(2) Az adatok lekérdezésének időpontjában cégjegyzékben szereplő adatként ismerhető meg az a tény is, ha gazdasági társaság (volt) vezető tisztségviselője vagy cégvezetője a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. §-a alapján nem lehet más gazdasági társaságban vezető tisztségviselő vagy cégvezető.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok megismerése érdekében a céginformációs szolgálat olyan keresőprogramot biztosít, amely név – illetve közkereseti vagy betéti társaság esetén jogi személyre történő kereséshez cégnév – megadásával történő lekérdezést tesz lehetővé a vezető tisztségviselőként (cégvezetőként) bejegyzett személyek tekintetében.

5. § (1) A hét első napján frissített adatként ismerhető meg:

a) a cég cégjegyzékben szereplő valamennyi fennálló adata, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatai,

b) csoportosított céginformációként a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet cégtulajdonosi (tagi, részvényesi) minősége, képviseleti jogosultsága, vagy természetes személy képviseleti jogosultsága, felügyelőbizottsági tagsága.

(2) A cégjegyzék adatai közül azok kerülnek frissítésre, amelyekben a korábbi állapothoz képest változás állt be.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok interneten működő keresőprogramok útján is megismerhetőek. Ebben az esetben az adatok megismeréséhez név és jelszó használata nem szükséges.

6. § (1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2)–(4)3

1

A 2. § (2) bekezdése a 20/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a 36/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (2)–(4) bekezdése e rendelet 6. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére