• Tartalom

48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról1

2014.04.11.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Az átruházott feladatok köre

1. §2 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH) az alábbi feladatokat ruházhatja át:

a)3

b) a szőlőterületek szerkezet-átalakításának és -átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzés;

c)4 a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása körében a beszerzett gép üzemeltetésére, valamint a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére vonatkozó követelmények ellenőrzése;

d)5

e)6 az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést:

ea) mezőgazdasági területek erdősítése,

eb) az erdészeti potenciál helyreállítása,

ec) erdő-környezetvédelem,

ed) nem termelő beruházások erdőterületen történő megvalósítása,

ee) agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása,

eg)7 Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,

eh)8 erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése.

f)9 az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzést:

fa) rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése,

fb) ültetvények korszerűsítése, telepítése,

fc) évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése,

fd)10 fiatal erdők állománynevelése.

2. § Az MVH a Földmérési és Távérzékelési Intézetre átruházhatja a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) működtetésével, valamint a területalapú támogatási jogcímek távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő alábbi feladatokat:

a) a MePAR időszakonkénti, programszerű felújítása;

b) változásvezetési kérelmek vizsgálata, illetve átvezetése a MePAR-ban;

c) a területalapú támogatási kérelmek mezőgazdasági parcellánkénti, távérzékeléses ellenőrzése;

d) a területalapú támogatási kérelemcsomagok adatszerkezeti és térképi előállítása, szétosztása;

e) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hozatala.

Az együttműködő szervezetek feladatainak köre

3. §11 Az MVH a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:

a) a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása kapcsán:

aa) a feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül eső raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzés,

ab) szakértői közreműködést igénylő, a feldolgozók jóváhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenőrzése,

ac) a jóváhagyás éves felülvizsgálati ellenőrzése;

b) a rostgyártás támogatása során:

ba) az elsődleges feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül eső raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzés,

bb) szakértői közreműködést igénylő, az elsődleges feldolgozók jóváhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenőrzése,

bc) a jóváhagyás feltételei teljesítésének éves ellenőrzése;

c) a vaj és sovány tejpor intervenció esetében a tároló műszaki, statikai megfelelőségének felmérése;

d) a vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyási feltételeinek teljesüléséhez kapcsolódó ellenőrzés;

e) energetikai célból termesztett energianövények támogatása során:

ea) a feldolgozók telephelyeinek és az azon kívül eső raktárainak jóváhagyásával kapcsolatos ellenőrzés,

eb) szakértői közreműködést igénylő, a feldolgozók jóváhagyási feltételei teljesítésének, valamint teljesülésében bekövetkezett változások helyszíni ellenőrzése,

ec) a jóváhagyás feltételei teljesítésének éves ellenőrzése;

f) az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki szakvéleményezés lebonyolítása;

g) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki-technológiai segédletek kidolgozása, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenőrzések elvégzése.

4. §12 Az MVH a NÉBIH szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:

a) a feldolgozóipari támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése, valamint a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

b) a zöldség-gyümölcs termékpályára vonatkozó közös piaci rendtartás hatálya alá tartozó termékek piacról történő kivonásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés;

c) a feldolgozott mezőgazdasági termékek export- visszatérítéséhez kapcsolódóan a regisztrált recepteknek való megfelelés utólagos laboratóriumi vizsgálata;

d) a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatásának feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése, valamint a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

e) a keményítő-felhasználás helyszíni ellenőrzése során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

f) a rostgyártás támogatásához kapcsolódóan, a pozdorjatartalom vizsgálatával összefüggésben a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

g) a kender THC tartalmának laboratóriumi vizsgálata a területalapú támogatás igénylése esetén a helyszíni ellenőrzés során vett mintákból;

h) vetőmag kiegészítő nemzeti támogatáshoz kapcsolódóan a termeltetési szerződések, nyilatkozatok nyilvántartása, a vetőmagnak alkalmas szántóföldi minősítésű terület igazolása;

i) a hízottbika-tartás, az anyatehén-tartás, az anyajuh-tartás, és anyakecske-tartás támogatásával, valamint a tejkvóta-nyilvántartással kapcsolatos Tenyészet Információs Rendszerhez (a továbbiakban: TIR) és Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerhez (a továbbiakban: ENAR) kapcsolódó adatszolgáltatás és azok alapján elvégzett (kereszt/adminisztratív) ellenőrzés, valamint helyszíni ellenőrzés;

j) a juh- és kecskehús magántárolása esetén a csontozás és a beszállítás, valamint a tárolás és a kitárolás helyszíni ellenőrzése;

k) a marhahús és sertéshús magántárolásának helyszíni ellenőrzése;

l) a marhahús intervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenőrzése;

m) a gabonaintervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenőrzése;

n) az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó TIR és ENAR adatszolgáltatása, valamint helyszíni ellenőrzése;

o) az agrár-környezetgazdálkodás intézkedés keretében egyes szántóföldi-, gyepgazdálkodási célprogramok – kivéve az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható célprogramokat –, és ültetvény célprogramok helyszíni ellenőrzése;

p) a kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatási feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése;

q) a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése;

r) a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése;

s) az állattartó telepek korszerűsítéséhez kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése;

t) szőlőkivágás és telepítés engedélyezéséhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzés;

u) a területalapú támogatásokhoz kapcsolódó adategyeztetés és helyszíni ellenőrzés;

v) a támogatások igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgálat és tájékoztatás;

x) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes támogatások keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenőrzések elvégzése.

5. §13

6. § Az MVH a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:

a) vaj, vízmentes tejzsír és tejszín felhasználásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

b) a közvetlen fogyasztásra szánt vízmentes tejzsír támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

c) sovány tejből történő kazein és kazeinátok előállításának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

d) nonprofit szervezetek vajvásárlási támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

e) sovány tej és tejpor állati takarmányban történő felhasználásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

f) vaj és tejszín magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

g) vaj intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

h) sovány tejpor magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

i) sovány tejpor intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

j) sajt magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

k) a vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

l) az Európai Unió élelmiszersegély programjába bevont tejtermékekkel kapcsolatos minőségi vizsgálatok;

m)14 a tejkvóta-nyilvántartás működtetéséhez kapcsolódó kérelmek és egyéb dokumentumok érkeztetése, iktatása, adatrögzítése és az ügyiratok MVH felé történő továbbítása;

n)15 a tejfelvásárlók éves és havi jelentéseinek, valamint a tejtermelők éves jelentéseinek feldolgozása;

o)16 a tejfelvásárlókhoz beszállító tejtermelőknek az új kvótaévben rendelkezésre álló kvótamennyiséget tartalmazó kimutatás megküldése;

p)17 a jóváhagyott felvásárlók által jelentett, szerződött tejtermelők személyében történő változások ellenőrzése, majd átvezetése a tejkvóta-nyilvántartásban;

q)18 az ügyfélszolgálati teendők;

r)19 a tejtermelőket és tejfelvásárlókat érintő, illetve a tejkvóta-nyilvántartással összefüggő helyszíni ellenőrzés.

7. § Az MVH a Magyar Agrárkamara szakértői közreműködését veheti igénybe a támogatások igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgálati és tájékoztatási feladatai ellátása során.

7/A. §20 Az MVH az Agrárgazdasági Kutató Intézet szakértői közreműködését veheti igénybe az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból finanszírozott, valamint a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő monitoring-adatgyűjtési feladataihoz kapcsolódó adatbázis felépítésének, szerkezetének, szakmai definíciórendszerének kialakítása és továbbfejlesztése, továbbá a monitoring-adatgyűjtéshez kapcsolódó adatelemzések, illetve jelentések elkészítése során.

8. § Az MVH szakértő közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatok ellátásához:

a) a természetes édesítőszerek termékpályához kapcsolódóan a szállított alapanyagok, a kvótatulajdonosok által gyártott termékek és az intervencióra felajánlott cukrok, illetve a feldolgozók által gyártott késztermékek minőségének, továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározott vámtarifaszámoknak való megfelelés laboratóriumi vizsgálata, valamint a mérőeszközök és a laboratóriumi vizsgálatok megfelelőségének ellenőrzése;

b) a szőlőlé készítésének támogatásához kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok;

c) EU élelmiszersegély programjába bevont gabona- alapú termékekkel kapcsolatos minőségi vizsgálatok.

Záró rendelkezések

9. §21 A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az egyes intézkedésekben való részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzési, valamint az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási feladatait a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött külön megállapodásban foglaltak szerint láthatja el.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)22

1

A rendeletet a 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2014. július 19. napjával.

2

Az 1. § nyitó szövegrésze a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § a) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § c) pontja a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § d) pontját a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § e) pontja a 156/2009. (XI. 18.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. §-a alapján az 1. § e) pont ea) és eb) pontjai szerinti intézkedések esetén a 2009. évben benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

7

Az 1. § e) pont eg) alpontját a 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet 14. §-a iktatta be.

8

Az 1. § e) pont eh) alpontját a 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 21. §-a iktatta be.

9

Az 1. § f) pontját a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 156/2009. (XI. 18.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

10

Az 1. § f) pont fd) alpontját a 25/2012. (III. 20.) VM rendelet 14. §-a iktatta be.

11

A 3. § nyitó szövegrésze a 156/2009. (XI. 18.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított, a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 64. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § nyitó szövegrésze a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. §-t a 82/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 6. § m) pontját a 82/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

15

A 6. § n) pontját a 82/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

16

A 6. § o) pontját a 82/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

17

A 6. § p) pontját a 82/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

18

A 6. § q) pontját a 82/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

19

A 6. § r) pontját a 82/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 7/A. §-t a 156/2009. (XI. 18.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be.

21

A 9. § a 156/2009. (XI. 18.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított, a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 64. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 10. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 30. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére