• Tartalom
Oldalmenü

5/2007. (I. 24.) Korm. rendelet

az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után megkötött segélyhitel megállapodásokra kell alkalmazni.

1

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 161. pontja hatályon kívül helyezte.