• Tartalom

51/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Füzérradványi-park természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1975. számú határozatával védetté nyilvánított Füzérradványi-park természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Füzérradványi-park természetvédelmi terület kiterjedése 159,3 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a jelentős dendrológiai és esztétikai értéket képviselő fafajokat, cserjéket és egyéb növényfajokat tartalmazó park megóvása, valamint az élővilág természetközeli életfeltételeinek biztosítása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet az 51/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Füzérradványi-park természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Füzérradvány
1, 2 hrsz-ból 52,7 ha (2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 2j, 2k, 2l), 3, 5, 247, 010, 011, 012, 047/1, 047/3, 50, 083/1 hrsz-ból 12,4 ha (083/1a, 083/1b, 083/1c, 083/1d, 083/1f, 083/1g), 083/2, 085/1 hrsz-ból 39,8 ha (085/1a, 085/1b, 085/1c, 085/1d), 085/2
Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészletek területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére