• Tartalom

52/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2016.08.24.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1975. számú határozatával védetté nyilvánított Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület kiterjedése 189,3 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a terület növénytársulásainak, különösen a pusztagyep társulások védett, illetve fokozottan védett növényfajainak a megóvása, a Szent Anna-tó fennmaradásának biztosítása, valamint a terület gazdag lepkefaunájának a megőrzése.

4. §1 (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet 2. melléklete tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 52/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez2

A Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Abasár
0133/1−3, 0146
Gyöngyös
0152/2, 0153, 0163, 0164/2, 0165/2, 0165/4−5
Pálosvörösmart
0126
Visonta
079/1
Az aláhúzással megjelölt földrészletek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.
1

A 4. § az 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet az 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére