• Tartalom

57/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület fokozott védettségének fenntartásáról

2008.01.01.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1986. (VIII. 21.) OKTH számú rendelkezésével fokozottan védetté nyilvánított Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület fokozott védettségét fenntartom.

2. § (1) A Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület kiterjedése 56,8 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Kelemér 037 hrsz-ból 56,8 ha (037a, 037b, 037c, 037d, 037f).

(2) Az (1) bekezdésben szereplő helyrajzi számú ingatlan területe az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősül.

3. § A fokozott védettség indoka és célja a Bükk-hegység és a Tornai-karszt között elhelyezkedő dombvidék úszólápjainak és a Mohos-tavak rétegsorainak megőrzése, fenntartása és helyreállítása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére